Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Fiiller – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Fiiller
TESTİN ADI:Fiiller – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fiiller – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Numaralanmış sözcüklerden hangisi iş (kılış) bildiren bir fiildir?


CEVAP
D

2)

Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan fiillerin anlam özelliği işaretlenirken yanlışlık yapılmıştır.

Bu yanlışlığın giderilmesi için, numaralanmış cümlelerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?


CEVAP
D

3)

Bu dizelerde numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

4) Aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil, karşısında verilen kip ve kişi eklerini almamıştır?
CEVAP
C

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişi ile çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır?


CEVAP
A

6) Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir fiile şimdiki zaman eki (-yor) getirildiğinde, fiilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani “ı, i, u, ü” ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin “sakla-“ fiili “-yor” ekini alınca sözcüğün sonundaki “a” sesi “ı”ya dönüşür (saklıyor).

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan fiilde ünlü daralması yoktur?


CEVAP
B

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiilin kipi yanlış verilmiştir?


CEVAP
C

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiillerin zamanları ile ilgili yay ayraç içinde verilen açıklama yanlıştır?


CEVAP
B

9) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir?
CEVAP
D

10) Fiilin bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kastetmesine fiilde anlam kayması denir. Örneğin “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar.” cümlesinde fiil (başlar), biçim olarak geniş zamanla çekimlenmiştir. Ancak fiil geçmişte yapıldığı ve yapılanlar başkasından öğrenildiği için anlam olarak öğrenilen geçmiş zaman kastedilmiştir.

Buna göre anlam kayması bulunan aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisinin kastettiği anlam yanlış açıklanmıştır?
CEVAP
C

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geçmiş zaman anlamında kullanılmıştır?


CEVAP
B

12) Haber (bildirme) kipleri, fiillere zaman anlamı katan kiplerdir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, haber kipiyle çekimlenmemiştir?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle