Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Noktalama İşaretleri (2019-2020)

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Noktalama İşaretleri
TESTİN ADI:Noktalama İşaretleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Noktalama İşaretleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
― Türkiye ( ) İspanya maçını izledin mi ( )
― Maalesef izleyemedim ( )
― Hayret ( ) Nasıl oldu da izleyemedin bu maçı ( )

Bu konuşmada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?


CEVAP
A

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?


CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?


CEVAP
C

4) Aşağıdaki dizelerden hangisinde kesme işareti (’) farklı bir amaçla kullanılmıştır?


CEVAP
D

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?


CEVAP
B

6)
• Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
• Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten açık yazılmak istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine konur.
• Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan sözcük ve bölümlerin yerine konur.

Üç nokta (…) aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır?


CEVAP
D

7) Hayatta üç şeye çok önem veririm ( ) Dürüstlük ( ) çalışkanlık ve alçak gönüllülük ( ) Bunlardan birine bile sahip olmayan insanlara şüpheyle yaklaşırım ( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?


CEVAP
C

8)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla noktalama yanlışı yapılmıştır?


CEVAP
B

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eğik çizgi (/) yanlış kullanılmıştır?


CEVAP
D

11) Bahçıvan, ağacı sulayıp dibine oturdu ve sessizce mırıldanmaya başladı ( )
― Elma ağacım ( ) benim biricik ağacım ( ) Ben neden yalnız geldim buraya biliyor musun ( ) Elbette bilemezsin.

Bu parçada yay araçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?


CEVAP
A

7 yorum