Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Parçada Anlam – 2 (2019-2020)

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:7. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Parçada Anlam
TESTİN ADI:Parçada Anlam – 2 (Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Parçada Anlam – 2 (Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) (I) Karada koşanların en hızlısı olan çita, saatte doksan sekiz kilometre hıza ulaşabiliyor. (II) Bu kadar kısa süre içinde hızlanıp koşarken kuyruğunu dümen gibi kullanıyor ve ani manevralar yapabiliyor. (III) Daha şaşırtıcı olanı, bu hıza yalnızca üç saniye içinde çıkabilmesi. (IV) Yani sağa dönmek istediğinde kuyruğunu sola, sola dönmek istediğinde sağa çeviriyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanması için hangi cümleler yer değiştirmelidir?


CEVAP
C

2) (I) Gerilim romanları, gençlik edebiyatının en çok tercih edilen türleri arasındadır. (II) Hele de inandırıcı konularla yoğrulmuş, gerçekçi karakterlerle donatılmış ve nedensellik ilişkileri harita gibi örülmüşse gençler arasında dalga hızıyla yayılmaları işten bile değildir. (III) Buna karşılık bu türün yazımının, okunduğu kadar kolay olmadığı üzerinde durulmaz pek. (IV) Benzer anlatım teknikleri ve kurgu kalıpları kullanıldığı için edebiyat çevreleri tarafından sürekli görmezden gelinir. (V) Görülse bile her ayrıntısı incelenerek acımasızca eleştirilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır?


CEVAP
B

3) Aralık soğuklarının her tarafı kasıp kavurduğu günlerin birinde, mart ayında hikâye yarışması olacağını öğrenmiştim. Fırsatı kaçıramazdım. Bu yarışma için hemen hikâye yazmalıydım. Ama önce bu düşüncemi dedemle paylaşmalıydım. Çok sevineceğinden emindim. Ancak dedeme söylediğimde o, “Yazamazsın.” dedi. Şaşkınlıkla “Neden?” diye sormaktan kendimi alamadım. Türkçenin hikâye birikiminin farkında olman ve Türk hikâyeciliğinin bugünkü birikimini okuyup özümsemen lazım, dedi. Bu sözler üzerine yapmam gereken belliydi: – – – -.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
D

4)
I. Bu yasalara göre, bir şeye kuvvet uyguladığımızda eşit ve zıt yönde bir tepki kuvvetiyle karşılaşırız.
II. Örneğin göl kenarında duran bir kayığın içinden kıyıya doğru bir basketbol topu atarsanız kayık, kıyıdan uzaklaşmaya başlar.
III. Havai fişeklerden kıtalar arası balistik füzelere kadar tüm roketler, Newton’un keşfettiği fizik yasalarına göre çalışır.
IV. Aynı şekilde roket yakıtı yakılıp roketin arkasındaki lüleden dışarı püskürtüldüğünde roket de ters yönde yani yukarı doğru ilerler

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?


CEVAP
C

5) (I) “Uyusun da büyüsün.” sözü sadece ninnilerde güzel bir mısra olsun diye söylenmemiştir. (II) Gerçekten de uykunun büyüme üzerindeki etkisi büyüktür. (III) Çocuklarda en hızlı büyüme, bebeklik döneminde, özellikle üç yaşına kadar olur. (IV) Bu dönemde -biraz abartılı olacak ama- bebeğin büyümesi neredeyse gözle görülebilir. (V) Bu yaşlarda beden ve beyin gelişimi o kadar önemlidir ki bebeklerin güne mutlu ve her şeyi öğrenmeye hazır başlaması için iyi bir uyku şarttır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?


CEVAP
B

6) İnsan, yarın ile uğraşırken bugünden tat almayı unutarak geçirir ömrünü. “Bu iş olacak mı, şu sıkıntıdan nasıl kurtulacağım…” sorularıyla kaygılanarak ve günlük mutluluk olasılıklarını görmezden gelerek yıllarını öğütür. Ömrün sonu bir gün birdenbire çıkar karşısına. O zaman dönüp geriye bakar ve “Demek dünyadaki serüvenim buymuş.” diye şaşakalır. Bu yüzden şu sözü çok gerçekçi bulurum: “- – – -”

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
B

7) – – – – Yeni bir ülkeye, yeni komşulara, yeni mahallelere, yeni kurallara, yeni yasaklara… Çünkü yaşamak için, dünyada çok fazla sıkıntı çekmemek için alışmak zorunda. Yoksa nasıl tahammül edebilir yaşamı boyunca karşılaştığı bütün yenilere ve yeniliklere?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ilk cümlesidir?


CEVAP
A

8)
I. Bu köy, dağlar arasında düz bir araziye kurulmuştu.
II. Bunlar içinde en çok ilgimi çeken, Kabaağaç köyü idi.
III. Arazinin, evler dışında kalan bölümü nar ağaçlarıyla kaplıydı.
IV. Akdeniz yaylalarına yaptığımız yolculuk sırasında birçok köy gördük.
V. Bu ağaçlar köye ayrı bir güzellik katıyordu.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


CEVAP
D

9) K, L, M harfleriyle gösterilen metinler bir yazının giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir.
K. Barajların çalışma planı şöyledir: Akarsulardan barajlara gelen sular baraj gölü alanında depolanır. Depolanan su, gerekli zamanlarda baraj kapakları açılarak kontrollü bir şekilde bırakılır.
L. Barajlar, içme ve kullanma suyu sağlamak, sulama yapmak, su baskınlarını önlemek ve elektrik enerjisi üretmek gibi amaçlarla yapılır.
M. Böylece hem barajlardaki suyun taşması önlenmiş olur hem de sulama ve elektrik üretme gibi ihtiyaçlar giderilmiş olur

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde harfler “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde sıralanmıştır?


CEVAP
A

10) Okumayla ilgili merakım beş yaşındayken yerde bulduğum bir gazete parçasıyla başladı. – – – – Bu yüzden birinci sınıfın ilk günlerinde, sınıfta okumayı bilen tek öğrenci bendim. Bu durum öğretmenimin hemen dikkatini çekmişti.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
D

11)(I) Deniz kabukları her dönemde insanların ilgisini çekmiştir. (II) İnsanlar bu kabukları farklı şekilde değerlendirmişlerdir. (III) Bugün koleksiyonculuğu yapılan ya da çeşitli takılarda kullanılan küçük deniz kabukları eski zamanlarda Büyük Okyanus’taki ve Hint Okyanusu’ndaki adalarda para birimi olarak kullanılmıştır. (IV) Temel olarak kalsiyumdan oluşan kabuklar, hem içinde yaşayan yumuşakçaların iskeleti hem de onları dış dünyanın tehlikelerinden koruyan evidir. (V) Büyük ve sağlam kabuklar ise yiyecek ve su saklamak için değerlendirilmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?


CEVAP
C

12)
I. Bu nedenle kışın bazı ağaçların, çalıların meyveleriyle ve tohumlarıyla beslenir.
II. Ancak kış aylarında solucan ve böcekleri kolay kolay bulamaz.
III. Özellikle karlı günlerde, üzerlerinde meyveleri ve tohumları kalan ağaçların dallarında görebilirsiniz onları.
IV. Kuşlar, genellikle solucan ve böcek gibi minik hayvanlarla beslenir.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda baştan üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle