Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Söz Gruplarında Anlam (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Söz Gruplarında Anlam
TESTİN ADI:Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler)
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Ben otuz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme kitabım var. Ancak bana “Deneme nedir?” diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen cevaplayıveriyor. Oysa onların bu soruyu cevaplamaları için daha kırk fırın ekmek yemeleri gerekir.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

2) Her kesime hitap etmemekle birlikte sözlerinin muhatabı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuştur. Kökleri ile bağları kopmuş bir gençlik onu hep korkutmuştur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gelecekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

3) Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimilik? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükten sonra onu canı pahasına da olsa savunmayı göze alarak ortaya çıkardığı düşüncesidir. Her babayiğidin harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaatlerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkineceksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyle dermiş; aldırmayacaksınız. Doğruyu bulduğunuza da emin olduktan sonra söyleyeceksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu.

Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

4) Parmağına ufacık bir iğne batsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi telaşa kapılırdı. Her duyguyu abartarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı.

Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?


CEVAP
C

5) “İnsanlar, başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerektiği kadar ilgilenmez.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

6)Yaşlılık döneminde zihin etkinliği önemli ölçüde azalır. Bu azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların – – – – hatıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik hatıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının tümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkta – – – -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür.

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan söz grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


CEVAP
C

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?


CEVAP
A

8)
Mal sahibi mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan mülk de yalan
Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dörtlükte vurgulanan düşünceyi destekler niteliktedir?


CEVAP
B

9)
• Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinceye kadardır.
• Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapılmalıdır.
• Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düşünür.

Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur?


CEVAP
C

10) Ne düşünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla düşünün.

Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

11) Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, – – – – bir insan olmayı başarmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse sözü edilen kişinin hiç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur?


CEVAP
A

12) Talihsizlik, insana hakiki dostlarını gösterir.
Aristo

Bu özdeyişle anlamca aynı doğrultuda olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

Yorumunu Ekle