Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Sözcükte Anlam – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Sözcükte Anlam
TESTİN ADI:Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
● İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirlerini anlayabilirler.
● Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşırdık.
● Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşırlar.
● Büyükbabam gümüş köstekli saatini her zaman yanında taşırdı.

“Taşımak” kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?


CEVAP
C

2) Bir öğretmen, öğrencilerinin “yanmak” sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu öğrencilerin söyleyeceği cümlelerden biri olabilir?


CEVAP
D

3)“Sade” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır?


CEVAP
B

4)

Bu grafikte “seçmek” sözcüğünün bazı anlamları ve bir sınıfta “seçmek” sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini %15’lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir?


CEVAP
A

5) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?


CEVAP
C

6)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
B

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “içgüdü, seziş” anlamında kullanılan bir sözcük vardır?


CEVAP
D

8)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır?


CEVAP
A

9) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?


CEVAP
A

10)

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden üçünün anlamı aşağıda verilmiştir.

● Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı.
● Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz.
● Genellikle ailenin oturduğu ev.

Buna göre kaç numaralı sözcüğün anlamı verilmemiştir?


CEVAP
B

11)
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele
Mehmet’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Bu dörtlükteki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

12 yorum