Kazanım Testleri

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Zarflar (2019-2020)

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Zarflar
TESTİN ADI:Zarflar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zarflar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir.

Buna göre “kolay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır?


CEVAP
A

2) Zaman zarfları, fiilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zamanını belirten zarflardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır?


CEVAP
A

3)
I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davranmalısın.
II. Şirketin bütçe açığı gittikçe artıyormuş.
III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik.
IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum.

“Açık” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarf görevinde kullanılmıştır?


CEVAP
B

4)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?


CEVAP
A

5) Nitelik bildiren sözcükler isimden önce gelerek o ismi etkilerse sıfat, fiilden önce gelerek fiili etkilerse zarf olur.

Buna göre “zor” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?


CEVAP
A

6)
I. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor.
II. Sabah, telaşlı bir şekilde evden çıktı.
III. Söğüt gölgesinde sabah keyfi yapıyormuş.
IV. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim.

“Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?


CEVAP
D

7) Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olurdu. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?


CEVAP
B

8)

Bu cümledeki numaralanmış zarfların türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


CEVAP
C

9) Fiillerin nasıl yapıldığını bildiren zarflara durum zarfı denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?


CEVAP
C

10) Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı – – – – okudum.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse fiil, zaman yönünden belirtilmiş olur?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili miktar yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır?


CEVAP
B

10 yorum