Kazanım Testleri

8. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – 2. ÜNİTE: Zekât ve Sadaka(2019-2020)

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Zekât ve Sadaka
TESTİN ADI:Zekât ve Sadaka
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zekât ve Sadaka Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan biri değildir?


CEVAP
B

2) “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.”

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?


CEVAP
B

3) Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın faydası vurgulanmaktadır?


CEVAP
D

4) “Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun!”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
B

5) “Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”

Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?


CEVAP
B

6)
• Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür.
• Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir.
• Gücü yetenlerin ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?


CEVAP
B

7) “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.” (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

8) Yalnızca Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeksizin bir kişinin yapmış olduğu her türlü maddi veya manevi iyiliğe sadaka denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez?


CEVAP
C

9) Semih Bey’in 100 gr altını bulunmaktadır. Bu malın zekâtını, ihtiyaç sahibi komşusuna 1/50 (%2) oranında vermiştir.

Buna göre Semih Bey, zekât ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapmıştır?


CEVAP
B

10) Osmanlı ve Selçuklu Dönemi’nde şehirlerin belirli noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkânı olan insanlar, bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide etmeden el uzatıyordu.

Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir?


CEVAP
B

11) Meyve ağaçlarının budanma zamanıydı. Babasına yardım eden Ömer, merakla sordu: “Baba! Dalları neden kesiyorsun, yazık değil mi?” Baba, oğluna gülümseyerek şöyle dedi: “Budama işlemi, ağaçlarımızın daha iyi gelişmesi ve verimini artırması için kullandığımız bir yöntemdir. Şöyle ki kestiğimiz yerlerden yeni dallar çıkar, zamanla büyür ve gürleşir. Bu sayede ağaçlarımızdan daha çok ürün alabiliriz.”

Bu metne göre budama işleminin faydaları ile zekât ibadetinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi benzeşmektedir?


CEVAP
A

19 yorum