Kazanım Testleri

8. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – 3. ÜNİTE: Din ve Hayat (2019-2020)

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Din ve Hayat
TESTİN ADI:Din ve Hayat
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din ve Hayat Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I.“Ey iman edenler! Mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. …”
(Nisâ suresi, 29. ayet)
II.“ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…”
(Mâide suresi, 32. ayet)
III. “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. …”
(Nisâ suresi, 93. ayet)

Numaralanmış ayetlerden hangileri can güvenliği ile ilgilidir?


CEVAP
D

2) Hz. Muhammed bir keresinde, “Müflis kimdir, bilir misiniz?” diye sorar. Sahabe “Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir.” diye karşılık verince şöyle buyurur: “Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin sevabıyla gelmiş ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. Bu nedenle, hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


CEVAP
B

3)
• Telif hakkı, kişinin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.
• İslam’da da bir insanın malını onun izni olmadan almak ve kullanmak günah sayılmış ve yasaklanmıştır.

Buna göre aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi “telif hakkı” ile ilişkilendirilemez?


CEVAP
C

4) Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi İslam’da yer alan “canın korunması” ilkesi ile ilişkilidir?


CEVAP
A

5)
I.Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması
II.Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması
III.İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi
IV.Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?


CEVAP
C

6) Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide suresi, 90. ayet)

Bu ayet, İslam’ın;
I. malın,
II. dinin,
III. aklın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgili mesajlar içermektedir?


CEVAP
D

7) 2018’de hayata geçirilen “Turuncu Bayrak Uygulaması” ile otel ve restoranlardaki ihtiyaç fazlası yemeklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında gıdaların satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri düzenlenecek; ayrıca kurulacak Gıda Bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Bu uygulamanın amacı ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüşmektedir?


CEVAP
C

8) slam’da “malın korunması ilkesi” gereği – – – yasaklanmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlarından hangisi getirilemez?


CEVAP
B

9) Hz. Peygamber, Allah’tan başkasından yardım alma gayesi güden her türlü batıl inanç ve hurafe ile mücadele etmiş ve Müslümanları bu konuda uyarmıştır. Örneğin insanların hastalıklardan kurtulmak amacıyla putlara kurban kesmelerini, kâhinlere danışmalarını ve sihir yapmalarını yasaklamıştır.

Bu yasaklar İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?


CEVAP
C

6 yorum