Kazanım Testleri

8. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – 4. ÜNİTE: Hz. Muhammed’in Örnekliği (2019-2020)

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU: Hz. Muhammed’in Örnekliği
TESTİN ADI:Hz. Muhammed’in Örnekliği
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed’in Örnekliği Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Hz. Peygamber, bir eve misafir olur. Evin hanımı, çocuğuna “Gelirsen sana bir şey vereceğim.” diye seslenir. Bunun üzerine Hz. Peygamber anneye “Çocuğa ne vereceksin?” diye sorar. O da hurma vereceğini söyler. Bunun üzerine Allah Resulü, “Eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış olurdu.” buyurur.

Bu olayda Hz. Peygamber’in verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

2)Hz. Ali, bir gün Hz. Ömer’in telaş içinde bir yere gittiğini görür ve sorar:
– Müminlerin emiri (halifesi) nereye gidiyorsun?
Hz. Ömer:
– Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramaya gidiyorum, diye cevap verir.
Bunun üzerine Hz. Ali şöyle der:
– İnan ki senden sonra bu milleti idare edecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun! Herkes senin yaptığını yapamaz!
Hz. Ömer karşılık verir:
– Hz. Muhammed’i (sav.) hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa korkarım ki kıyamet gününde hesabı Ömer’den sorulur.

Hz. Ömer’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?


CEVAP
A

3)
• “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!”
(Kehf suresi, 6. ayet)
• “(Ey Muhammed!) Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin!”
(Şu’arâ suresi, 3. ayet)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne dikkat çekilmektedir?


CEVAP
A

4) Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinin ilk yıllarında, Safâ tepesinden Mekkelilere, “Şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız?” diye sorduğunda onlar hep bir ağızdan, “Evet, inanırız… Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik…” diye karşılık vermişlerdir.

Parçadaki altı çizili cümle peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?


CEVAP
C

5)
• Ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.
• Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.
• Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım, işte malım; gelsin, alsın.

Bu hadislerden Hz. Muhammed’in (sav.) kişilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
A

6) Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek “Biz senin yanına geldiğimizde fakir ve zavallı insanları yanından kov. Biz o insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyoruz. Çünkü biz, toplumun seçkin kişileriyiz.” dediler. Hz. Peygamber onların bu isteğini kabul etmedi.

Bu olay, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?


CEVAP
D

7) “Sen onlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli ve kaba olsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile; iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever.”(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramların hangisine vurgu yapılmamıştır?


CEVAP
C

8) Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Bu hadisteki altı çizili ifade;
I. çalışkan olmak,
II. doğru konuşmak,
III. verdiği sözü tutmak

tutum ve davranışlarından hangilerini kapsamaktadır?


CEVAP
C

9) Hz. Muhammed (sav.), başkasının hurma ağacına taş atan bir çocuğa, ağacı niçin taşladığını sormuş. Aç olduğu için yaptığını öğrenince de “Evladım, hurma ağacını taşlama; yere düşmüş olan hurmaları alıp ye!” diyerek çocuğa nasihatte bulunmuş, ardından da “Allah’ım, onun açlığını gider!” diyerek dua etmiştir.

Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi konuda örnek oluşturmaz?


CEVAP
D

Yorumunu Ekle