Kazanım Testleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – 5. ÜNİTE: Basit Makineler (2019-2020)

8. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Basit Makineler
TESTİN ADI:Basit Makineler
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Basit Makineler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte K ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir.Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur.
Bu vinç şekildeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan başka bir malzeme taşıyacaktır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşınmasını sağlar? (Kollardaki bölmeler eşit olup kolların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)


CEVAP
B

2) Günlük yaşamda kullanılan bazı basit makineler aşağıda gösterilmiştirBuna göre kerpeten, delgeç ve maşa;
I. iş kolaylığı,
II. kuvvetten kazanç,
III. yoldan kazanç

avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir


CEVAP
A

3)

Aşağıdaki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler gösterilmektedir.İnşaatın aynı katında bulunan I. ve II. işçi, içlerinde eşit miktarda tuğla bulunan özdeş paletleri farklı düzenekler kullanarak bulundukları yere çıkarıyor.

Buna göre işçilerin, yaptıkları işlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? (Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmeler önemsizdir.)


CEVAP
D

4) Kaldıraçlar, destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir.Bir öğrenci yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kaldıracın diğer ucuna koyduğu kayayı kaldırmaya çalışmış ancak başaramamıştır. Ardından kaldıraç üzerinde değişiklikler yapmış ve sonunda kayayı kaldırabilmiştir. Öğrenci, kaldıraç üzerinde yaptığı değişikliklerle kayayı kaldırabilmesi için daha az bir kuvvete ihtiyacı olduğunu fark etmiş ve farkına vardığı bu durumu bir grafik ile aşağıdaki gibi göstermiştir.Buna göre öğrenci kaldıraç üzerinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir?


CEVAP
A

5) Basit makineler, kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır.
Aşağıdaki numaralı kutucuklarda bir yükü hareket ettirmek, kaldırmak, döndürmek vb. amaçlar için kullanılan basit makineler verilmiştir.Buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur?


CEVAP
D

6) Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine düzeneğinde, eğik düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı taşımak için F kuvveti, şekildeki gibi uygulanıyor.Buna göre, F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı ihmal edilecektir.)


CEVAP
B

7) Eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili aşamaları belirtilen deney yapılıyor.
• Bir cismin ağırlığı dinamometre ile ölçülüyor. (Şekil I)
• Yüksekliği değiştirilebilir ve sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlem sisteminde cisim, dinamometre ile dengeleniyor. (Şekil II)• Ardından eğik düzlemin yüksekliği artırılıyor ve cisim, dinamometre ile tekrar dengeleniyor. (Şekil III)Buna göre Şekil III’te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


CEVAP
C

8) Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneği kuruyor ve öğrencilerine “Dinamometredeki değeri azaltmak için neler yapabiliriz?” sorusunu yöneltiyor.Buna göre öğrencilerden gelen,
I. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz.
II. Daha fazla kuvvet uygularız.
III. Kitap sayısını azaltabiliriz.

cevaplarından hangileri doğrudur?


CEVAP
B

9) Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri verilmiştir.Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre,
I. Şekil 1’de kuvvetten kazanç sağlanmıştır.
II. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında Şekil 2’deki kaldıraç çeşidi ile benzerlik gösterir.
III. Tornavida, Şekil 1 ve Şekil 2’de farklı basit makine olarak kullanılmıştır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?


CEVAP
B

10) Özdeş yükler kullanılarak oluşturulmuş farklı düzenekler aşağıdaki gibi hareketsiz durmaktadır.Buna göre I, II ve III ile numaralı yüklerin yere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Eşit bölmelendirilmiş homojen kaldıraç çubuklarının ağırlıkları önemsenmeyecektir.)


CEVAP
D

Yorumunu Ekle