Kazanım Testleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – 7. ÜNİTE: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi (2019-2020)

8. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS: Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
TESTİN ADI:Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
SORU SAYISI:4
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Nötr plastik bir çubuk ile nötr yün kumaş, şekilde gösterildiği gibi birbirine sürtülerek plastik çubuğun negatif, yün kumaşın ise pozitif elektrik yükü ile yüklenmesi sağlanmıştır.Negatif elektrik yüklü plastik çubuk ve pozitif elektrik yüklü yün kumaş ile ilgili,
I. Plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısı, pozitif elektrik yükü sayısından fazladır
II. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısına eşittir
III. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısından fazladır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?


CEVAP
A

2) Ceren, nötr bir elektroskobun topuzuna elektrik yükü hakkında bilgi sahibi olmadığı bir cismi dokundurunca, elektroskobun şekilde gösterildiği gibi negatif yüklenerek yapraklarının açıldığını gözlemlemiştir.Buna göre Ceren’in elektroskobun topuzuna dokundurduğu cismin, dokundurmadan önceki yük durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
B

3) Elektriklenme, günlük yaşamın birçok alanında ve teknolojide kullanılır. Örneğin otomobil ve beyaz eşyaların boyanmasında elektriklenmeden faydalanılır.
Boyama olaylarında gerçekleşen aşamalar aşağıda verilmiştir.
I. Boyanacak otomobil ya da beyaz eşyanın yüzeyi negatif (-) elektrik yüküyle yüklenir.
II. Boya damlacıklarının, püskürtme mekanizmasında pozitif (+) elektrik yüküyle yüklenmesi sağlanır.
III. Boya damlacıkları püskürtme sırasında birbirini iter, böylece üst üste yapışmaz.
IV. Boya damlacıkları ile yüzeyin elektrik yükleri birbirine zıt olduğundan boya tanecikleri yüzeye yapışır.
Bir öğrenci, numaralanmış aşamalarda gerçekleşen olayları temsilen deneyler gerçekleştiriyor fakat bu aşamalardan biri için deney oluşturamıyor.Buna göre öğrenci hangi aşama için deney oluşturamamıştır?


CEVAP
C

4) Elektrik yüklerinin cisimler üzerindeki etkisini araştıran bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.Yükünü bilmediği K, L ve M iletken kürelerini yalıtkan eldiven giymiş olduğu eliyle sabit ve X cismine etki edecek şekilde tutuyor. X cisminin bağlı olduğu dinamometrede okunan değerleri aşağıdaki tabloya kaydediyor.İletken X cisminin yükü bilinmediğine göre K, L ve M küreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
D

1 yorum