Kazanım Testleri

8. Sınıf Matematik Kazanım Testi – 2. ÜNİTE: Kareköklü İfadeler / Veri Analizi (2019-2020)

8. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Kareköklü İfadeler / Veri Analizi
TESTİN ADI:Kareköklü İfadeler / Veri Analizi
SORU SAYISI:16
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kareköklü İfadeler / Veri Analizi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Uğur Öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan kareköklü sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayıyı buldurabilmek için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır.Daha sonra Uğur Öğretmen öğrencilerine; 2 birim kare ile oluşturulan şeklin alanının 1 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan 2 nin değerinin √1=1 e daha yakın olduğunu,
3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan √3, √5 , ve √6 nın değerlerinin √4 =2 ye daha yakın olduğunu söylemiştir

Son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kağıt dağıtan Uğur Öğretmen öğrencilerinden bu kağıda karekökünün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiştir.

Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekir?


CEVAP
B

2)

1’den 16’ya kadar numaralandırılmış 16 top aşağıdaki kurallara göre 1’den 4’e kadar numaralanmış 4 torbaya atılacaktır.
• Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise kareköküne eşit numaralı
• Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değil ise kareköküne en yakın numaralı
torbaya atılacaktır
Örneğin
bir tam kare sayı ve √4 =2 olduğundan 4 numaralı top 2. torbaya
2 bir tam kare sayı olmadığından ve √2 ’nin en yakın olduğu tam sayı 1 olduğundan 2 numaralı top 1. torbaya atılacaktır.

Buna göre tüm toplar torbalara atıldığında 3. torbada kaç top olur?


CEVAP
C

3) Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5’ten büyük ise birler basamağı 1 arttırılarak, 5’ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir.
Örneğin 12,54 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 13 105,18 sayısının birler basamağına yuvarlanmış biçimi 105’tir

Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.

1. Adım: Girilen sayıyı oku.
2. Adım: Sayının karekökünü al.
3. Adım: Sonuç tam sayı ise 5. adıma git, değilse 4. adımdan devam et.
4. Adım: Sonucu birler basamağına yuvarla ve 2. adımdan devam et.
5. Adım: Sonucu ekrana yaz

Bu programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır?


CEVAP
B

4) Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak, değil ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır.

Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp, bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur.Örneğin

A, 1. harf ve √1 = 1 olduğundan 1 diye,
L, 15. harf ve √15’in en yakın olduğu tam sayı değeri 4 olduğundan 4 diye,
İ, 12. harf ve √12’nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan 3 diye kodlandığından ALİ ismi 143 olarak kodlanır

Bu şifreleme yöntemine göre AHMET isminin kodu nedir?


CEVAP
B

5) Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir.Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar.

Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp’in forma numarası kaçtır?


CEVAP
C

6) Doruk, ayrıtlarının uzunlukları √20 cm, √20 cm ve 0,2 cm olan prizma biçimindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştirArdışık taşlar arasındaki uzaklık santimetre cinsinden bir tam sayıya eşit olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olur?


CEVAP
B

7) a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a2 b dir.

Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor.Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
B

8) a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a2 b dir.

Alanı 28 m2 olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 2 sıra tel çekilecektir. Telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişiklik göstermektedir. Telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Bu iş için kullanılacak telin metresi kaç lira olur?


CEVAP
B

9) a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a2 b ve a√b . c√d = ac√bd dir.
Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi 4 parçaya ayrılıyor.Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin, tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenlerin santimetrekare cinsinden alanlarını ifade etmektedir.

Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetrekaredir?


CEVAP
B

10) a, b, c, d birer gerçek sayı ve c ≥ 0, d ≥ 0 olmak üzere a√c · b√d = a · b √c·d dir.
Boyutları x ve y olan dikdörtgenin alanı x · y dir.
Ahmet ailesinin fotoğraflarını boyutları 10√3 cm ve 20√3 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur.Ahmet’in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutları 4√2 cm ve 3√2 cm’dir.

Ahmet’in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır?


CEVAP
C

11) a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a2.b ve a√b + c√b = (a + c)√b dirBuna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetredir?


CEVAP
B

12) a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere a√b · c√d = a · c √b·d ve a√b = √a2.b dir.Alya Öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazdığı ifadeye uygun iki farklı irrasyonel sayı bulmalarını istemiştir
Kerem : √24 ile √54
Doruk : 4√2 ile √98
Tunahan : √45 ile 4√5
Eylül : 2√3 ile √72

Buna göre hangi öğrencinin bulduğu sayılar verilen ifadeye uygun değildir?


CEVAP
D

13) Aşağıda ayakkabı üretimi yapan bir firmaya ait 4 farklı ildeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları dairesel grafikte ve bu fabrikalarda aralık ayı boyunca üretilen toplam ayakkabı sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.Buna göre hangi ildeki fabrikada işçi başına üretilen ayakkabı sayısı en fazladır?


CEVAP
D

14) Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir.
Sıfır atık projesi kapsamında israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlanması amacıyla bir üniversite yemekhanesinde yemek masalarının yanına atık yemek kutuları yerleştirilmiştir. Bu yemekhanede bir hafta boyunca günlere göre biriken atık miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik: Günlere Göre Biriken Atık MiktarıBu yemekhanede hafta sonları günlük 500 kg, hafta içleri günlük 1000 kg yemek çıkmaktadır.
Buna göre
I. Pazartesi günü çıkan yemeklerin % 10’u atık yemeğe dönüşmüştür.
II. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir.
III. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kg olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
A

15) Aşağıdaki daire grafiğinde 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam 10 800 ticari ve binek aracın bulunduğu bir ildeki bu araçların sayılarının dağılımı gösterilmiştir.Bu ilde 2017 ve 2018 yıllarında trafiğe yeni katılan ve kayıtları silinen ticari ve binek araç sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre 2017 ve 2018 yıllarında bu ilde trafiğe kayıtlı olan ticari ve binek araç sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

16) Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içindeki 4 farklı gösteriminde satılan tam ve indirimli bilet sayıları verilmiştir.Bu sinema salonunda indirimli biletin ücreti tam biletin ücretinin 45’ine eşittir

Buna göre bu 4 gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin gösterimlere göre dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

6 yorum