Kazanım Testleri

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – 1. TEMA SORULARI (2019-2020)

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:Tema
TESTİN ADI:1.Tema
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

1.Tema Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Ünlü besteci Beethoven, yirmili yaşlarının sonlarına doğru işitme sorunları yaşamaya başlamıştı. Bu sorunlar – – – – neredeyse hiçbir şey – – – – hâle gelen Beethoven’ın bu esnada yeni bir yöntem geliştirdiği söylenir. Beethoven, piyanosuna tutturduğu metal bir çubuğu – – – – kemik titreşimi yoluyla sesleri duymaya çalışıyordu. Bu yöntemde, piyanoda oluşan titreşimler metal çubuktan geçerek dişlere ulaşıyor ve buradan kafatası aracılığıyla iç kulağa iletiliyordu.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?


CEVAP
B

2)
• Ben Lecomte, Atlas Okyanusu’nu yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişidir.
• Fransız yüzücünün 1998 yılında yaptığı bu yolculuk yetmiş üç gün sürmüştür.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

3) Edebiyatta ve sanatta unutulmaz dönemler vardır. Tüm iyi şair ve yazarlar, yetenekli ressam ve heykeltıraşlar ortaya çıkmak için o dönemleri beklemiştir sanki. Böyle dönemlerde, olağanüstü ikramların bulunduğu sofrada ne yiyeceğini şaşırmış bir misafir duygusuyla “Ama haksızlık bu!’’ diye düşünürsünüz.

Bu metinde yazarın “Ama haksızlık bu!” demesine sebep olan durum aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

4) 1970’li yıllardan itibaren iş dünyasında kullanılmaya başlanan el yazısı biliminden (grafoloji), başta personel seçimi olmak üzere birçok alanda yararlanılmaktadır. El yazısı bilimi sayesinde herhangi birinin kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.
Özel bir şirketin sahibi olan Hilal Hanım, el yazısı bilimiyle ilgili şunları bilmektedir:
• Bastırarak yazan insanlar kuralcı ve titizdir. Silik bir şekilde yazanların ise öz güveni düşüktür.
• Harfler sağa doğru yatıklaştıkça davranışlarda duygusallık, sola doğru yatıklaştıkça mantık ağır basar.
• Kelimelerin arasının açık olması insanlardan uzak durma eğilimini, yakın olması ise insanlarla iç içe olma isteğini gösterir.

Hilal Hanım “insanlarla kaynaşmayı seven, akılcı davranan, disiplinli” birini işe almak istemektedir. Bunun için de başvuran adaylara, aynı niteliklere sahip bir kurşun kalem ve çizgisiz kâğıt vererek onlardan belirli bir metni yazmalarını istemiştir.

Bu açıklamaya göre Hilal Hanım, aşağıda el yazısı örnekleri verilen kişilerden hangisini işe almalıdır?


CEVAP
D

5) Öğretmen:
— Kitap okuyor musunuz, Ümit Bey?
Ümit Bey:
— Okumuyorum, bunun eksikliğini de hissetmiyorum.
Öğretmen:
— – – – –

Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilirse Ümit Bey’in dile getirdiği durumun, çevresi üzerindeki olumsuz etkisi vurgulanmış olur?


CEVAP
B

6)

Bu metinden hareketle, beyninin sol yarım küresini geliştirmek isteyen birinden,
I. Bulmaca çözmek
II. Satranç oynamak
III. Bir müzik aleti çalmak

egzersizlerinden özellikle hangilerini tercih etmesi beklenir?


CEVAP
C

7)

Yukarıdaki grafikte bir ülkenin 2015 yılındaki buğday ürünleri ihracat miktarı gösterilmiştir. Bu ülkenin 2016’daki buğday ürünleri ihracat miktarı ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır:
• En az ihraç edilen ürün makarnadır.
• Un ihracatında 2015’e göre azalma gözlenmiştir.
• 2015’te en çok ihraç edilen ikinci ürün, 2016’da ilk sıraya yükselmiştir.
• 2015’te en az ihraç edilen ürün, 2016’da en çok ihraç edilen üçüncü ürün olmuştur.

Buna göre sözü edilen ülkenin 2016 yılı buğday ürünleri ihracatını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
D

8) Bazı Nasrettin Hoca fıkralarında, insanlara bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak davranmak gerektiği vurgulanır.

Aşağıdaki fıkralardan hangisi bu cümlede sözü edilen duruma örnek olabilir?


CEVAP
B

9) “Çiçekler soldu.” cümlesinde “soldu” sözcüğü çekimli bir “fiil”dir ve cümlenin yüklemidir. “Solan çiçekleri vazodan aldı.” cümlesinde ise “solan” sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için “sıfat-fiil”dir

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?


CEVAP
A

10)

Bu yazışmada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?


CEVAP
C

75 yorum