Kazanım Testleri

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – 3. TEMA SORULARI (2019-2020)

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU: Tema
TESTİN ADI:3. Tema
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

3. Tema Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aksaray’daki bir muhasebe bürosunda kurulan sete bacaklarım titreyerek gittim. Masanın arkasındaki deri koltuğa oturduğum o ana kadar oyunculukla ilgili hiçbir tecrübeye sahip değildim. Ancak kamera karşısına çıkmadan önce, usta bir oyuncu olan rol arkadaşımın söylediği şu sözler beni biraz rahatlattı: “Sakın rol yapmaya kalkma! Sinemanın oynayan bir oyuncuya ihtiyacı yok.”

Bu parçada geçen “oynayan bir oyuncu” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

2) Kültürümüzün koruyucusu dildir. Dili korumak, kültürü korumak demektir. Bu yüzden konuşurken veya yazarken yabancı sözcüklere mümkün olduğunca yer vermemeliyiz. Ama ne yazık ki çevremize baktığımızda durumun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Çarşıya çıkmak acı veriyor artık insana; mağazaların, dükkânların adları ya İngilizce sözcüklerden oluşuyor ya da Türkçe isimler bile İngilizce sözcükmüş gibi yazılıyor. İnsanlar, konuşurken aralara yabancı sözcükler sıkıştırmayı marifet sayıyorlar.

Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi bu parçada yakınılan durumla ilgili değildir?


CEVAP
D

3) Çamaşırcı bir kadının kızı, okumak için benden kitap isteyince hoşuna gider diye düşünerek ona Orhan Kemal’in “Çamaşırcının Kızı” adlı öykü kitabını verdim. Ertesi sabah yanıma gelip kitabı bana uzatınca “Ne o, hemen getirdin kitabı, beğenmedin mi yoksa?” dedim. Kız, gözlerimin içine bakarak “- – – -” dedi ve ekledi: “Ben okuduğum her kitapta yeni bir dünyayla tanışmak istiyorum.”

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
B

4) Haber yazıları, bir olay ya da olguyla ilgili bilgilerin 5N1K kuralına göre yazılı metin hâline getirilmesiyle oluşur. 5N1K kuralı, haberin “ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim” sorularına göre kurgulanmasıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisi 5N1K kuralına göre yazılmış bir haber yazısıdır?


CEVAP
D

5) Özne; yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı “eylemden” etkilenen ögedir. ‘‘Seda kütüphaneden kitap aldı.’’ cümlesinde alma işini yapan ‘‘Seda’’dır ve cümlenin öznesidir. Seda’nın alma eyleminden etkilenense ‘‘kitap’’tır ve cümlenin nesnesidir

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘nesne’’ yanlış gösterilmiştir?


CEVAP
A

6) Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin zenginliğine “biyoçeşitlilik” denir. Gezegenimizi yaşanabilir hâle getiren biyoçeşitlilik, insanların sağlığını ve çevreyi korur. Biyoçeşitliliğin korunması için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:

• Tarım ilacı ve deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
• Biyohırsızlığa (bitki ve hayvan kaçakçılığı) yönelik önlemler alınmalıdır.
• Doğal yaşam alanları ve su kaynakları korunmalıdır.
• Organik tarım tercih edilmeli ve desteklenmelidir.
• Ormanların tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir.


Bu metne göre aşağıdaki afişlerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili değildir?


CEVAP
B

7)

Bu metinde numaralanmış kar tanesi türlerinin görselleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?


CEVAP
B

8) Aşağıda sinema filmi yapımının, sırasıyla “Geliştirim”, “Yapım Öncesi”, “Yapım”, “Yapım Sonrası” ve “Dağıtım” başlıkları altında incelenen beş aşaması karışık olarak verilmiştir.
I. Düzgün ve kolay bir film çekimi için iyi bir hazırlık gerekir. Bu aşamada senaryoya uygun oyuncular belirlenir, dekorlar ve kostümler hazırlanır.
II. Filmin hangi sinemalarda, ne zaman gösterime gireceğine karar verilir ve belirlenen sinema salonlarında gösterimi tamamlandıktan sonra farklı ortamlarda satışı başlar. Bazı filmler de festivallere gönderilir.
III. Çekimi tamamlanan sahneler bilgisayarda kurgulanır, filme görüntü ve ses efektleri ile müzik eklenir. Yapım ekibinin kontrolünden sonra film, izleyici ile buluşmaya hazır hâle gelir. IV. Her film bir fikirle başlar. Bu fikir; önce bir öyküye, sonra senaryoya ve daha sonra resimli taslağa dönüştürülür. Filmde, özel efektler ve fantastik ögeler kullanılacaksa bunları ekibin anlayacağı şekilde çizecek iyi bir ressama gereksinim duyulur. Daha sonra, masrafları üstlenecek bir yapımcı arayışına gidilir.
V. Filmin bütün sahneleri, hazırlanan programa uygun şekilde çekilir. Bu sürecin sorunsuz geçmesi için görev dağılımının çok iyi yapılması gerekir

Bu aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?


CEVAP
C

9) Üçgen, yıldız ve daireden oluşan bir kodlama sisteminde A, Ç, I, K, R harfleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir.Buna göre aşağıdaki beş harfli kelimelerden hangisi “★▲▲★★●▲★▲★▲★▲▲” şeklinde kodlanır?


CEVAP
C

10)

Bu görseldeki bilgilerden hareketle Göbeklitepe ile ilgili,
I. İnanç tarihine ait bilgileri altüst eden bir tapınaktır.
II. İçindeki T biçimli ve hayvan figürlü dikili taşlar insanı temsil etmektedir.
III. Türkiye’nin, Dünya Miras Listesi’nde Göbeklitepe dışında da eserleri vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


CEVAP
C

2 yorum