Kazanım Testleri

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – 4. TEMA SORULARI (2019-2020)

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:4. Tema
TESTİN ADI:4. Tema
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

4. Tema Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I. Metin Dinamit ağacı, Güney Amerika’da yetişen ve boyu 60 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Bu ağaç, tohumlarını yaymak için diğer ağaçlardan farklı bir yol izler. Olgunlaşan meyvelerini orman tabanına düşürmek yerine patlatarak, tohumları 45 metrelik bir alana yayar. “Maymun çıkmaz ağacı” olarak da adlandırılan bu ağaçtan, meyvelerini patlatırken sesler yükselir

II. Metin Bitkiler dünyasının en hızlı eylemini, “bunchberry” ağacının çiçekleri gerçekleştiriyor. Eylemin hızını anlatmak için saniyeyi çok daha küçük zaman birimlerine bölmek gerekiyor. Çiçek, saniyenin binde birinden daha kısa bir süre içinde açıyor. Hesaplamalar doğruysa bu çiçeklerin açtıkları sırada ortaya çıkan basınç, astronotların bir füzenin fırlatılışı sırasında hissettikleri basıncın sekiz yüz katı.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir?


CEVAP
D

2) Toplum içine girdiğimde en çok karşılaştığım sözler şunlar oluyor: “Size çok imreniyoruz, okuyacak ne çok vaktiniz oluyor. Sosyal medyadan paylaştığınız kitapları hevesle alıyor ama onları okuyacak vakti bir türlü bulamıyoruz.” Hâlbuki – – – -. Okumak hayatı anlamayı ve anlamlandırmayı kolaylaştırdığı için her anımızda, başka zevk arayışına girmeden bir kitabın sayfalarına demir atıveririz.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
A

3) Sanma şahım / herkesi sen / sadıkane / yâr olur
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyar olur
Sadıkane / belki ol / bu âlemde / dildar olur
– – – –

Bu dörtlükte her dizenin eğik çizgiyle (/) gösterilen ilk bölümleri yukarıdan aşağıya okunduğunda birinci dizeyi, ikinci bölümleri ikinci dizeyi, üçüncü bölümleri ise üçüncü dizeyi oluşturmaktadır.

Buna göre dörtlüğün son dizesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
C

4) Birbirine yardım eden fertlerden oluşan topluluklar, engelleri daha kolay aşıp üst düzey başarılar elde edebilir. İnsanın geçmişinde gördüğümüz ve onu dünyada baskın tür hâline getiren sosyal ve kültürel gelişimin arkasında böyle bir gerçeklik yatar.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■, ★, ●, ▲” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

■ Benzerleri arasında, güç ve önem bakımından başta gelen.
★ Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesne veya kimselere göre değer ve yücelik derecesi.
● Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep.
▲ Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen.Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?


CEVAP
D

5) Sanatın, gerçekleri yansıtması gerektiğini söyleyen Tolstoy, “Sanatta önemli olan, birtakım karakterler yoluyla hikâye anlatmak değil, okuyucuya gerçekleri hatırlatmaktır.” diyerek sanat eserlerinin insanlara boş şeylerle vakit kaybettirmemesi gerektiğini vurgular. Çünkü hangi sanat türü olursa olsun, sanatta gerçekçilik çok önemlidir. Sanatın faydası, gerçeği bütün yönleriyle ve samimiyetle anlatmasındadır. Bu yüzden sanat eserlerinde gerçekler olduğu gibi verilmelidir. Hayalî ve gerçekleşmesi imkânsız birtakım eylemleri, durumları ve görüntüleri sanat diye sunmanın insana bir faydası yoktur.

Aşağıdaki tablolardan hangisi bu sözleri söyleyen kişinin onayladığı türden bir sanat eseri değildir?


CEVAP
C

6)

Bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

7) Aşağıdaki metinlerden hangisine “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi” başlığının getirilmesi en uygundur?


CEVAP
B

8) Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesinde 38 harf vardır. Bu alfabeyle oluşturulan yazılar sağdan sola okunur. Orhun alfabesinin bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi “Suna, Tonguç, Bilge, Umay” isimlerinden herhangi birinin Orhun alfabesine göre yazımı değildir?


CEVAP
C

9) Aşağıda bir cep telefonunun garanti şartları ve kullanım kılavuzu verilmiştir.Buna göre aşağıdaki taleplerden hangisinin firmadan olumlu cevap alması beklenir?


CEVAP
B

10) Bugünkü sanat iklimi, sanatçılardan toplumun dertlerini ele alan şiirler istiyor. Ben de genç bir şair olarak böyle şiirler yazmaya çalışıyorum. Peki, ödevimi tam olarak yerine getirebiliyor muyum, dertlerinin çaresini arayan halka rehberlik edebiliyor muyum? Ne gezer! Bir türlü yapamıyorum. Çünkü yazdığım şiirler, o şiirleri doğuran şartların gerisinde kalıyor. Hayat benden daha hızlı gidiyor, toplum benden daha fazlasını istiyor. Toplum beni takip edecekken ben toplumu takip ediyorum. Bu yüzden son zamanlarda büyük şairlerin, zamanı yakalamaya çalışırken izlediği yöntemlere daha fazla odaklanıyorum.

Kendisinden böyle söz eden bir şair aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle nitelendirilebilir?


CEVAP
A

11) Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir:
● Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, semt vb.) büyük harfle başlar.
Uyarı: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde vb. sözcükler küçük harfle başlar.
● Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar.
● Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.
Bu kurallara göre,
I. Dedem, geçen yıl bana bembeyaz bir Van kedisi almıştı.
II. Türkiye’nin en önemli ulaşım noktalarından biri de Zigana geçididir. III. Marmaris’te bulunan Selimiye Köyü ziyaretçi akınına uğruyor.
IV. Yarın akşam İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor

cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle