Kazanım Testleri

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – 6. TEMA SORULARI (2019-2020)

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:6. Tema
TESTİN ADI:6. Tema
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

6. Tema Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir.Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
C

2)
I. sorunlarına çözüm ararken
II. toplumun özelliklerini göz önünde
III. bir eğitim sisteminin
IV. o sistemi oluşturan kültürün ve
V. bulundurmak gerekir

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?


CEVAP
D

3)
I. Derin uykunun ardından beşinci ve en ilginç evreye geçilir, bu evrede rüya görürüz.
II. Bu araştırmaya göre yavaş yavaş uyumaya başladığımız evre, uykunun birinci ve ikinci evrelerini oluşturur.
III. Beynimiz, o gün yaşadıklarımızla geçmişte yaşadıklarımızı duygularımızla birleştirerek gerçeküstü filmler şeklinde bize sunar.
IV. Derin uyku evresi olan üçüncü ve dördüncü evrelerde uyanmamız zor olur ve bedenimiz hem dinlenir hem de yenilenir.
V. Bu evrelerde uyanmamız kolay olur; kimi hafif sesler, dokunmalar uyanmamıza yol açabilir.
VI. Uykuyla ilgili bir araştırmada, insan beyninin uyku sırasında ürettiği elektrik dalgaları incelendi ve uykunun beş evreden oluştuğu anlaşıldı.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü sırada yer alır?


CEVAP
D

4) Aşağıdaki tablolarda yangın türleri ve bu yangın türlerinde kullanılabilecek söndürme maddeleri gösterilmiştir. Hangi yangın türünde hangi söndürme maddelerinin kullanılabileceği “3” işareti ile belirtilmiştir.

Bu tablolardan hareketle aşağıdaki olayların hangisinde yangın söndürme konusunda hatalı davranıldığı söylenebilir?

Bu tablolardan hareketle aşağıdaki olayların hangisinde yangın söndürme konusunda hatalı davranıldığı söylenebilir?


CEVAP
A

5) Varlıkların, okuyucunun gözünde canlanacak şekilde, resim çizer gibi anlatılması olarak tanımlanan betimleme, açıklayıcı ve sanatsal olmak üzere iki başlık altında incelenir. Açıklayıcı betimlemede varlıkların olduğu gibi tanıtılması amaçlanır, kişisel düşüncelere yer verilmez. Görsellikten çok, izlenim ve sezgilerin ağır bastığı sanatsal betimlemede ise yazar, anlatımına duygu ve yorumlarını da katar.

Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde açıklayıcı betimleme yapılmıştır?


CEVAP
A

6)
Olay : Bir balıkçının, ağına takılan küçük balıkları göle bırakması
Yer : Göl
Zaman : Kış, öğleden sonra
Kişiler : Deniz ve köpeği
Anlatıcı : I. kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?


CEVAP
D

7) Levent, yeni aldığı akvaryumda farklı türde balıklar besleyecektir fakat balıkların birbirine zarar vermesinden endişe etmektedir. Balıkları beslerken herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bir araştırma yapmış ve aşağıdaki tabloya ulaşmıştır.Buna göre Levent’in aşağıdakilerin hangisinde verilen balıkları aynı akvaryumda beslemesi beklenir?


CEVAP
C

8) Gazeteci:
(I) – – – –
Yazar:
– Bir film düşünün. Filmdeki kişileri, olayların ayrıntılarını beyninize kaydetmekte hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü bu bilgiler duygularla birlikte giriyor zihninize. Edebiyat da beyni duygusal olarak uyarıyor ve bilgiler bu uyarının açtığı kapılardan girip beyne yerleşiyor. Ben de yazdığım bu kitapta matematiği, duygularla birlikte vererek sevdirmeye çalıştım.
Gazeteci:
(II) – – – –
Yazar:
– Kaliteli kitaplara ulaşmak zor değil aslında. Bunu sağlamanın yöntemi, anne ve babaların kitap okumayı sevmeleri. Anne ve babasını kitap okurken gören çocuk, okumayı sever. Okumayı seven insan, süreç içinde kaliteli kitabı tanır hâle gelir. Kaliteli kitaptan anlayan okurlar, yazarları da iyi kitap üretmeye zorlar. Seçici okurun olduğu yerde, kolaya kaçan yazar ve yayıncılar barınamaz. Kaliteli kitaplar böyle bir ortamda üretilir ve bunlara ulaşılması daha kolay olur.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?


CEVAP
B

9)

Aldığı ilacı nasıl kullanması gerektiğini bilmeyen bir kişi, kullanma talimatında numaralanmış ifadelerin hangilerine dikkat etmelidir?


CEVAP
D

10) Bazı sözcükler isim-fiil eki aldığı hâlde kalıplaşarak bir varlığın, kavramın ismi olur. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin “Tatlı yemek istiyorum.” cümlesindeki “yemek” sözcüğü fiilimsidir, “Çok güzel bir yemek yaptım.” cümlesindeki “yemek” sözcüğü ise isimdir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi eki aldığı hâlde, kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur?


CEVAP
B

11) Ahmet, Berna, Cem, Deniz ve Elif adlı kişiler hem cuma hem de cumartesi gösterilen K ve L oyunlarına bilet almışlardır.
Kişilerin biletlerine ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir:
• Her bir kişi, sadece bir bilet almıştır.
• Cuma günü gösterilen oyunlara sadece birer kişi bilet almıştır.
• Cumartesi günü gösterilen L oyununa sadece Elif bilet almıştır.
• Ahmet ve Cem, aynı oyunun farklı günlerine bilet almıştır.
• Berna, cuma günü gösterilen bir oyuna bilet almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tüm kişilerin bilet bilgileri belirlenebilir?


CEVAP
A

12) “Anadolu’nun dört bir yanı medeniyetin beşiğidir.” cümlesinde “medeniyetin beşiğidir” ifadesi yüklemdir. Bu cümlede yüklem dışında yargı bildiren bir sözcük veya söz grubu bulunmadığı için cümle, tek yüklemli cümledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli cümle değildir?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle