Kazanım Testleri

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – 7. TEMA SORULARI (2019-2020)

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS: Türkçe
TESTİN KONUSU: 7. Tema
TESTİN ADI: 7. Tema
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

7. Tema Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edemeyeceğimiz fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından bilinir. Örneğin kötü niyet ve eylemlerin, sahibine zarar verdiği durumlarda – – – -, küçük bir iyilik yapılmak istenirken büyük zararlar verildiğinde – – – -, bir şeyi bildiği hâlde bilmiyormuş gibi görünen kişileri anlatmak için – – – – deyimini kullanırız.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?


CEVAP
A

2) Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir:
• Teşhis (kişileştirme), insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verme sanatıdır.
• Mübalağa (abartma); bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır.
• Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır.
• İntak (konuşturma), insan dışındaki bir varlığın konuşturulmasıyla oluşan sanattır.

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir?


CEVAP
B

3)

Bu metinden hareketle Cahit Arf’la ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
B

4)
Cömertlik ve yardım etmede
Akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette
Güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede
Gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette
Ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte
Toprak gibi ol
Hoşgörürlükte
Deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün
Ya göründüğün gibi ol

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Mevlâna’nın bu metindeki öğütlerinden herhangi biriyle ilgili değildir?


CEVAP
D

5) Besinler, mineral içeriğine göre asitli ve alkali olarak sınıflandırılmaktadır. Bir besinin asit ve alkali derecesini belirtmek için pH cetvelindeki 0-14 arası değerler kullanılır. Bu cetvele göre sınıflandırılan besinlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

4-7 arası pH değerlerine sahip besinler: Asitli olarak adlandırılan bu besinler, fazla tüketildiğinde vücut direncini düşürür. Vücut, dengeyi sağlayabilmek için kemik ve kaslardan magnezyum, kalsiyum, çinko gibi alkali mineralleri kullanmaya ve fazla asidi dokularda depolamaya başlar. Bu da eklem ve kas ağrıları, yorgunluk, saç dökülmesi gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.
7 pH değerinde olan besinler: Asit ve alkali bakımından nötr (etkisiz) besinlerdir.
7-10 arası pH değerlerine sahip besinler: Alkali olarak adlandırılan bu besinler kanın temizlenmesini sağlar, yüksek magnezyum ve potasyum içerdiğinden vücuda direnç kazandırır. Aşağıdaki tabloda bazı besinler pH cetveline göre sınıflandırılmıştır.Bu metin ve tablodan hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


CEVAP
D

6) Tokyo Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Hidesaburo Ueno, 1924’te bir köpek yavrusu bulur ve onu sahiplenir. Köpeğe, Japoncada “sekizinci” anlamına gelen “Haçiko” adını koyar. Safkan akita cinsinden olan Haçiko, her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya kadar yürüyen sahibine eşlik eder. Metronun dış kapısına kadar getirdiği sahibini uğurlayıp eve döner. Belli bir müddet sonra sahibinin eve dönüşünü de metronun önünde beklemeye başlayan Haçiko, bir yıl boyunca saati şaşırmaksızın her sabah, sahibini metroya kadar götürür; her akşam iş çıkışında da metronun önünde karşılar. Bir akşam Ueno, metrodan çıkmaz. Haçiko, gözleri metronun kapısında gece boyunca bekler. Bu bekleyiş dokuz yıl boyunca devam eder. Bugün Tokyo’ya gidenlerin Shibuya İstasyonu’nun kapısında karşılaştığı köpek heykeli Haçiko’ya aittir. Çünkü Japonlar, Haçiko’yu bir vefa sembolü olarak benimsemiştir.

Bu metinde Haçiko ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?


CEVAP
B

7)

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?


CEVAP
A

8) Kerem, Leyla, Merve, Nihat ve Osman adlı kişiler, A ve B filmlerine gitmiştir. Bu kişilerin gittikleri filmlerle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Her bir kişi sadece bir filme gitmiştir.
• Üç kişi A filmine gitmiştir.
• Merve ve Nihat aynı filme gitmiştir.
• Leyla ve Osman’ın gittiği filmler farklıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle B filmine gitmiştir?


CEVAP
C

9) Desibel, ses şiddetini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Uzmanlar, 85 desibel üzerindeki bir sesle sürekli karşı karşıya kalanlarda işitme bozukluğunun oluşabileceği konusunda hemfikir. Aşağıdaki grafikte canlı ve cansız bazı varlıkların çıkardığı seslerin desibeli gösterilmiştir.

Bu bilgi ve görselden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
D

10)
• Topkapı Sarayı’nda bulunan bakır pişirme kapları oldukça büyüktür.
• Şüphe dolu gözlerle “Dostum, ne’n var; her şey yolunda mı?” diye sordu.
• III. Selim, İsmail Dede Efendi’nin bestelerini severek dinlemiştir.

Bu cümlelerde kesme işaretinin (’) aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle