Kazanım Testleri

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – 8. TEMA SORULARI (2019-2020)

8. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:8. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU:8. Tema
TESTİN ADI:8. Tema
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

8. Tema Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
• Ateş, düştüğü yeri yakar.
• Ayağını yorganına göre uzat.
• Güneş balçıkla sıvanmaz.
• Ağaç, yaprağıyla gürler.

Aşağıdakilerden hangisi, bu atasözlerindeki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir?


CEVAP
D

2)
• Daha az izle, daha fazla yap.
• Daha az kork, daha fazla dene.
• Daha az yargıla, daha fazla kabul et.

Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi bu cümlelerin herhangi biriyle anlamca ilişkilendirilemez?


CEVAP
A

3) İki hayalî çay markasının lezzet testine tabi tutulduğu bir araştırmada, markaların ilk üç harfi, katılımcıların adlarındaki harflerden oluşmaktaydı. Örneğin Tarık ve Demet isimli katılımcıların deneyeceği çayların markaları “Tarçay” ve “Demlik”ti. Katılımcılar çayların tadına bakmış, ikisi üzerinde de dikkatle düşünmüş ve neredeyse her seferinde isimlerine benzer harflerle başlayan çay markasını yeğlemişlerdi. Yani Demet, “Demlik” markalı çayı; Tarık “Tarçay” markalı çayı lezzetli bulmuştu. Bir başkası da yine adına göre uydurulmuş bir diğer markanın çayını… Katılımcılar bu harf bağlantısının açık bir biçimde farkında değillerdi. Seçtikleri çayın tadının daha iyi olduğuna inanıyorlardı yalnızca. Bilmedikleri ise iki çay fincanının da aynı çaydanlıktan doldurulmuş olmasıydı.

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
D

4)

Bu şekilde belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm önerisi olamaz?


CEVAP
A

5) Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu ortaya çıkar

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu vardır?


CEVAP
A

6) Köyünden çıkıp zaman zaman aramıza katılan ve büyük bir halk şairi olan Âşık Veysel’le Ankara’da tanışmıştım. Olgunluğu, dürüstlüğü ve inceliğiyle beni kendisine hayran bırakan şair; bildiğini tam biliyor, bilmediğini samimiyetle söylüyordu. Hayatında önemli bir yere sahip olan sazını çalarken, ektiği buğdayı biçen bir köylü kadar doğaldı. Aynı doğallığı sazına şiir söylerken de gösteren şairin şiirlerinin çıkış noktasını insan ve vatan sevgisi, yaşama sevinci, kardeşlik duygusu ve barış özlemi oluşturur. Yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Âşık Veysel, şiirlerinde bu konulara da yer vermiştir. Şiirlerini, yaşadığı topraktan beslenerek oluşturan Veysel’in ne kadar kendine mahsus bir tadı olduğunu ona yakından bakan herkes fark eder.

Âşık Veysel’e ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi, bu metinde sözü edilen konulardan biriyle ilişkilendirilemez?


CEVAP
C

7) Küresel Tohum Deposu, Norveç’te bulunuyor. Burada, dünyanın her köşesinden toplanan 4,5 milyon bitki tohumunun her birinden beş yüz, toplamda 2,25 milyar örneğin depolanması hedefleniyor. İstenen çeşitliliğe ve sayıya ulaşıldıktan sonra depo kapılarının kapatılması, gerekli olmadıkça da depoya giriş ve çıkışların durdurulması planlanıyor. Bir sığınağı andıran bu depo, her biri yirmi yedi metre uzunluğunda, on metre genişliğinde ve altı metre yüksekliğinde üç ana bölümden oluşuyor. Yerin yüz yirmi metre altında bulunmasına rağmen deniz seviyesinin üstünde kalan depo, buzullar erise dahi, yükselen deniz sularının altında kalmayacak ve kutuplardan gelen soğuklardan faydalanacak şekilde özenle konumlandırılmış. Nem düzeyi düşük bir ortamda ve -18 derece sıcaklıkta korunan bitki tohumlarının, içinde bulundukları ortamda yıllarca bozulmadan kalacağı düşünülüyor.

Bu metinde “Küresel Tohum Deposu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
B

8) Aşağıda yazılı medya istatistikleri ile ilgili bir görsel verilmiştir.Bu görselden hareketle,
I. 2017’de yayımlanan gazete sayısının aynı yıl yayımlanan dergi sayısına oranı
II. 2015-2017 yılları arasında yayımlanan yerel gazetelerin baskı sayısı
III. 2016 yılında gazete ve dergi okuyucularının oranı
IV. 2013-2017 arasında Türkiye’de yayımlanan dergilerin yıllara göre sayısal dağılımı

bilgilerinden hangilerine kesinlikle ulaşılır?


CEVAP
B

9) Rıdvan, kitap sipariş etmek için bir siteye üye olacaktır. Bunun için şifre oluşturması gerekmektedir. Şifre belirleme kuralları aşağıda verilmiştir.Buna göre Rıdvan, aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa siteye üye olabilir?


CEVAP
C

10)
• Tüm dizelerin sonunda ses benzerliği vardır.
• İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellik yüklenmiştir.
• Bütün dizelerin hece sayıları eşittir.

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu özelliklerin tümünü içerir?


CEVAP
C

11) Eleştiri yazı türünün amacı bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamaktır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir?


CEVAP
C

1 yorum