Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Bakteri – Arke (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Bakteri – Arke
TESTİN ADI:Bakteri – Arke
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bakteri – Arke Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Işıklı ve ışıksız ortamda besin sentezi yapabilen bir bakteri ile ilgili,

I. Klorofil pigmentine sahiptir.
II. İnorganik maddeleri oksitleyebilir.
III. Kemoototrof beslenme gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Arkeler ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

3)
I. Ribozom organeli bulundurma
II. Hücre duvarının yapısal özelliği
III. Ekstrem koşullarda yaşayabilme
IV. Ekolojik yaşam koşulları

Arkeler yukarıda verilen hangi özellikler ile bakterilerden ayrılır?CEVAP
E

4) Bakteriler, 20 dakikada bir bölünerek çoğalır.Buna göre bakterilerin I. grafikteki gibi çoğalması beklenirken, II. grafikteki gibi çoğalmalarının nedeni;
I. metabolik atıkları ile zehirlenmeleri,
II. endospor oluşturmaları,
III. konjugasyon yapmaları

ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?CEVAP
D

5) Aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir.

I. Hücre çeperi bulundurma
II. Fotofosforilasyon ile ATP sentezi
III. Oksijenli solunum tepkimelerini mitokondride gerçekleştirme

Buna göre, bu özelliklerin hangileri bakterilerde görülür?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi tüm bakterilerde ortak olarak bulunan bir yapıdır?CEVAP
C

7) İnorganik maddelerden organik besin üretebilen bir bakteri ile ilgili;
I. Ototroftur.
II. Ayrıştırıcıdır.
III. Klorofili ile güneş ışığını tutar.
IV. Ribozomu ile protein sentezi yapar.

ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?CEVAP
C

8) Bakteriler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
C

9) Farklı canlılara ait çeşitli hücre tiplerinin bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablodaki “+” işareti ilgili yapının varlığını göstermektedir.Buna göre X, Y, Z ve T hücrelerinden hangilerinin bir bakteriye ait olduğu söylenebilir?CEVAP
C

10) Metanojenler; metan (CH4) gazı oluşturarak enerji elde eder. Oksijen bu arkelere zehir etkisi yapar. Bataklıklarda, pis sularda, gübrede, çöplerde ve otçul memelilerin sindirim sistemlerinde yaşarlar.

Buna göre,
I. Metanojenler, mezozomlarında ATP sentezi yapar.
II. Enzim sistemleri zor koşullara dayanıklıdır.
III. Otçul memelilerin sindirim kanallarında metan gazı oluşturur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?CEVAP
D

11)
I. Antibiyotik üretimi
II. Yoğurt, sirke, turşu yapımı
III. Bazı vitaminlerin sentezlenmesi
IV. Biyoremediasyonla çevre temizliği
V. Organik atıkları ayrıştırma

Yukarıdaki olaylardan hangileri bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir?CEVAP
E

12) Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar?CEVAP
C