Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Canlıların Ortak Özellikleri (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Canlıların Ortak Özellikleri
TESTİN ADI:Canlıların Ortak Özellikleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Canlıların Ortak Özellikleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir?CEVAP
C

2) Canlıların gerçekleştirdiği;

I. Polimer maddelerin hidrolizi,
II. ATP sentezi
III. Karbondioksit özümlemesi

olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir?CEVAP
C

3) Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilemez?CEVAP
D

4) Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştirAşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki ortak özelliklerden biridir?CEVAP
D

5) İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayabilir?CEVAP
D

6) Canlılarla ilgili;

I. hücresel yapıya sahip olma,
II. protein ve ATP sentezleme,
III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme

özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır?CEVAP
C

7) Aşağıda dört farklı canlı gösterilmiştirGörseldeki canlılarla ilgili,

I. Hücrelerinde çekirdek taşırlar.
II. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar.
III. Solunumla metabolizmaları için gerekli enerji üretirler.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

8)Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar verilmiştir.

• Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerjinin sağlanmasıdır.
• Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır.
• Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının korunmasıdır.
• Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır.

Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?CEVAP
D

10) Canlıların ortak özelliklerden biri olan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?CEVAP
B

11) Canlıların gerçekleştirdiği;

I. eşeysiz üreme,
II. oksijenli solunum,
III. enerji kullanımı

faaliyetlerinden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir?CEVAP
C