Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Enzimler – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Enzimler
TESTİN ADI:Enzimler – 1
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Enzimler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?







CEVAP
A

2)Aşağıda enzimli ve enzimsiz gerçekleşen bir reaksiyonun grafiği verilmiştir.



Grafiğe göre,

I. Enzimli reaksiyonlar daha hızlı gerçekleşir.
II. Enzimler, reaksiyonun başlaması için gerekli enerjiyi düşürür.
III. Oluşan ürün miktarını artırır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?







CEVAP
D

3)
I. Su
II. Sıcaklık
III. Kimyasal maddeler
IV. pH

Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin çalışma hızını etkiler?







CEVAP
E

4) Aşağıda verilen A ve B deney kaplarında uygun ortam sağlandıktan sonra birine bakteri hücresi konulurken diğerine aynı bakteri türünün özütü konulmuş ve üzerlerine şeker çözeltisi ilave edilmiştir. Bir süre sonra her iki kapta gaz biriktiği gözlenmiştir.



Buna göre deney sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?







CEVAP
C

5) Pankreastan salgılanan inaktif tripsinojen enzimi ince bağırsakta aşağıdakilerden hangisinin etkisi ile aktif tripsin enzimine dönüşür?







CEVAP
C

6)
• Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir.
• Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir.

Yukarıda verilen iki durumun temel nedeni enzimlerin hangi özelliğinden dolayıdır?







CEVAP
A

7) Aşağıdaki deneyde aynı miktarda et parçası; parça, kuşbaşı, kıyma haline getirilip kaplara konulduktan sonra üzerlerine hidroliz enzimleri ilave edilmiştir.



Deneyin sonunda kaplardaki ürün oluşum hızı ve nedeni hangisinde doğru olarak verilmiştir?







CEVAP
A

8)Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerden kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır.

Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir?







CEVAP
D

9)

Yukarıda gösterildiği gibi sınırlı miktarda maltaz enzimi bulunan bir deney tüpüne, sürekli maltoz ilave edilmektedir.

Buna göre reaksiyon hızı-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?







CEVAP
B

10)
I. Aşırı sıcaklık
II. Ağır metal iyonları
III. Aşırı asidik ortam

Yukarıda verilenlerden hangileri enzim çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir?







CEVAP
E