Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Enzimler – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Enzimler
TESTİN ADI:Enzimler – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Enzimler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Yukarıda verilen tepkimeleri katalizleyen enzimler için;
I. hidroliz reaksiyonlarında yer alma,
II. asitli ortamda görev yapma,
III. protein yapısında olma

ifadelerinden hangileri ortaktır?CEVAP
D

2)

Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c enzimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

3)

Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren yukarıdaki şemaya göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

4) Aşağıdaki grafikte K, L ve M enzimlerinin çalıştıkları pH aralıkları gösterilmiştirBuna göre,
I. K, M’nin çalıştığı aralıkta çalışamaz.
II. M’nin pH toleransı, K’dan fazladır.
III. K, enziminin bazik pH’a duyarlılığı, L’den fazladır.

verilenlerden hangileri söylenebilir?CEVAP
D

5)Aşağıdaki deneyde; bir karaciğerden üç eşit parça alınmış,parçalardan biri ezilmiş, diğeri kıyılmış, kalan parçada kuşbaşı doğranmıştır. Daha sonra tüplere eşit miktarda hidrojen peroksit (H2O2) ilave edilmiştir. t zaman sonra, birinci tüpte oluşan oksijen miktarının diğer tüplerden daha fazla olduğu gözlenmiştir.Yukarıda verilen deneyin sonucuna göre seçeneklerdeki yargılardan hangisine ulaşılır?
CEVAP
B

6) Bir enzim monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde;
I. vitamin,
II. mineral,
III. aminoasit

moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur?CEVAP
C

7) Bir bileşik enzimin yapısı aşağıdaki gibidir.Buna göre bileşik enzimler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur?CEVAP
E

8) Bir hücrede enzim sentezine bağlı olarak;
I. aminoasit,
II. su,
III. peptit bağı,
IV. ribozom

verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir?CEVAP
A

9)

Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için,

I. Peptit bağına etki eder.
II. Çalışması için su gereklidir.
III. Takımlar halinde çalışır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?CEVAP
E

10) Enzimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

11) Bileşik enzimlerle ilgili olarak;

I. Protein kısımlarına apoenzim denir.
II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaktör adını alır.
III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan görev yapamaz.

verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B