Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Hayvanlar (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS: Biyoloji
TESTİN KONUSU:Hayvanlar
TESTİN ADI:Hayvanlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hayvanlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hayvanlar aleminde sinir sisteminin en basit şekliyle ortaya çıktığı canlı örneği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Omurgasız hayvanların genel özellikleriyle ilgili,

I. Bazı türleri tek hücrelidir.
II. Tamamı eşeyli ve eşeysiz üreme ile çoğalır.
III. İskelet sistemi kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur.
IV. Tamamı heterotrof beslenme gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

3) Aşağıdakilerden hangisi hayvanların sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden değildir?CEVAP
A

4)

Yukarıdaki tabloda verilen üç farklı solucan grubuna ait canlı örneklerinin eşleştirilmesiyle ilgili seçeneklerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

5) Aşağıdaki özelliklerden hangisi sürüngenlere ait değildir?CEVAP
E

6) Aşağıdaki yargılardan hangisi tüm memeli canlılar grubu için ortak bir özellik değildir?CEVAP
E

7)
• Derileri nemli ve yumuşaktır.
• Kış uykusu görülür.
• Dört veya beş parmaklı üyeleri vardır.
• Başkalaşım görülür.

Özellikleri belirtilen omurgalı hayvan grubu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8)
I. Yunus
II. Semender
III. Yılan
IV. Penguen

Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişir?CEVAP
C

9) Kuşlar sınıfının tüm üyelerinde;

I. ağızda dişin bulunmaması,
II. vücutlarının tüylerle örtülü olması,
III. iç döllenme-dış gelişme ile çoğalması,
IV. yılın belirli zamanlarında göç etme

özelliklerinden hangileri ortaktır?CEVAP
C

10) Omurgasızlar şubesinde yer alan hayvanların bazı sınıflarında görülen;

I. çizgili kas yapısı,
II. iç iskelet bulundurma,
III. başkalaşım geçirme,
IV. açık dolaşım

özelliklerinden hangileri omurgalılar şubesinde de görülür?CEVAP
C

11) Hayvanlar alemindeki canlıların ekonomiye ve teknolojiye katkıları oldukça fazla olmuştur. Farklı ortamlara adaptasyon sağlamış hayvanlar, insanların dikkatini çekmiş ve bu ortamlarda hayatta kalma şansını artıran özellikleri incelenip araştırılmıştır. Bu gözlemler ışığında çeşitli hayvan sınıflarına ait canlılar, günümüzde kullanılan birçok teknolojik araca ilham kaynağı olmuştur. Örneğin ses hızını aşmayı başarabilen concorde uçaklarının tasarımında, yunusların burun şekli ve kuyruk kısmı özelliklerinden esinlenilmiştir.

Bu açıklamaya göre;

I. Yarasalar kör olmamasına karşın çıkardıkları çok yüksek frekanslı ses dalgalarının etraflarındaki cisimlere çarpıp geri dönmesi yardımıyla yönlerini bulurlar. Bilim insanları da yarasaların yankı ile yer tespiti üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar ile günümüzde kullanılan radar ve sonar cihazları geliştirilmesi ,teknolojik araçların yapımında hayvanlardan esinlenilmesiyle ilgili başka bir örnek oluşturur.

II. Yapılan teknolojik araçlar, esinlenilen canlıların nesillerinin tükenmesine neden olmuştur.

III. Bilim insanları farklı ortamlarda yaşayan canlıların, sahip oldukları özellikleri ne amaçla kullandığına dair gözlemler yapmış, tespitlerde bulunmuşlardır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
D

12) Hücrelerinde laktoz sentezi yapabilen çok hücreli bir canlı ile ilgili,

I. Zarsı diyafram bulundurur.
II. Memeli sınıfına ait bir dişidir.
III. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir

çıkarımlarından hangileri doğru değildir?CEVAP
A