Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Hücre Zarından Madde Geçişi – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Hücre Zarından Madde Geçişi
TESTİN ADI:Hücre Zarından Madde Geçişi – 2
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hücre Zarından Madde Geçişi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir amip önce saf suya sonra da tuzlu suya bırakılıyor.

Buna göre hücrenin osmotik basınç değişimine ait grafik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?CEVAP
A

2) Aşağıda bir bakteri hücresinin ve bulunduğu ortamın madde yoğunlukları verilmiştir. Bu bakteri hücresi glikozu hücre içerisine alırken, vitamini hücre dışına atmaktadır. Glikojen miktarında ise bir değişim olmamaktadır.Tabloya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?CEVAP
E

3)Aşağıdaki deney düzeneğinde cam huni içerisine %10’luk glikoz çözeltisi, kaba ise %20’lik nişasta çözeltisi ve “%1’lik maltoz çözeltisi konulmuştur.Bir süre sonra,
I. Cam hunide nişasta molekülüne rastlanır.
II. Kaptaki sıvı seviyesi yükselir.
III. Cam huniye iyot çözeltisi damlatılacak olursa hem kapta hem de cam hunide mavi-mor renk oluşur.
IV. Cam huninin yoğunluğu artar.

olaylarından hangileri gerçekleşir?
(İyot, nişasta ile mavi-mor renk verir.)
CEVAP
C

4) Aşağıda endositoz yapan bir hücre şematize edilmiştir.Buna göre I, II ve III nolu yapılar aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) U şeklinde bir boru alınarak X koluna %20’lik glikoz çözeltisi, Y koluna %10’luk maltoz çözeltisi konulmuştur.Buna göre bir süre sonra,
I. X kolunda sıvı seviyesi bir süre yükselir.
II. Y kolunda glikoza rastlanır.
III. Her iki kolda da maltoz görülür.

olaylarından hangileri gerçekleşir?CEVAP
D

6) Aktif taşıma ile ilgili,

I. Az yoğun ortamdan çok yoğuna doğru olur.
II. Zardan geçebilecek küçük moleküller taşınır.
III. Taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alır.

özelliklerinden hangisi basit difüzyon için de söylenebilir?CEVAP
B

7) Hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebilen;

I. kolaylaştırılmış difüzyon,
II. aktif taşıma,
III. fagositoz,
IV. ekzositoz

olaylarından hangileri hücre çeperi bulunduran bir hücre tarafından da gerçekleştirilebilir?CEVAP
D

8)
I. Aktif taşıma
II. Difüzyon
III. Fagositoz
IV. Osmoz
V. Ekzositoz

Yukarıda verilen taşıma şekillerinden hangilerinde ortamlar arasındaki yoğunluk farkı önemsizdir?CEVAP
C

9) İçi boş bir bağırsak parçası içerisinde amino asit, protein, gliserol, bulunan su dolu bir kaba bırakılıyor.Bu kapta meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili,

I. Amino asit ve gliserol difüzyon ile bağırsak içerisine girer.
II. Protein polimer olduğu için bağırsak içerisine fagositoz ile girebilir.
III. Kaptaki su seviyesinde azalma olur.

durumlarından hangileri söylenebilir?CEVAP
E

10) Aşağıdaki grafikte bir amip hücresinin farklı ortamlarda bekletildiğinde hücresindeki su miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir.Grafiğe göre amipin bekletildiği ortam yoğunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
C