Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Hücre Zarından Madde Geçişi – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Hücre Zarından Madde Geçişi
TESTİN ADI:Hücre Zarından Madde Geçişi – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hücre Zarından Madde Geçişi – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi ile ilgili;

I. Su kaybederek plazmolize uğrar.
II. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir.
III. Hücrenin osmotik basıncı artar.

durumlarından hangileri söylenebilir?







CEVAP
B

2) Aktif taşıma ile ilgili olarak,
I. ATP harcanır.
II.Taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alır.
III. İki ortam arasındaki yoğunluk farkını artırır.

özelliklerinden hangileri doğrudur?







CEVAP
E

3) Kan plazmasından çeşitli yöntemler kullanılarak alınan bir alyuvar hücresi, yoğunluğu bilinmeyen K çözeltisine alındığında alyuvar hücresinin su yoğunluğunun zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Buna göre K çözeltisindeki alyuvar hücresinde;
I. Plazmoliz
II. Hemoliz
III. Turgor durumu

olaylarından hangilerinin gerçekleşebileceği söylenebilir?







CEVAP
E

4) Protein sentezinin hızlandığı bitki hücresinde;

I. turgor basıncının artması,
II. emme kuvvetinin artması,
III. hücre zarının, selüloz çeperden uzaklaşması

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?







CEVAP
A

5) Özdeş üç bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir.

I. Ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi birbirinden uzaklaşmıştır.
II. Ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi birbirine yaklaşmıştır.
III. Ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi arasında mesafe değişmemiştir.

Bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?







CEVAP
B

6) Nişasta moleküllerinin hidrolize uğratıldığı bir hücre ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez?







CEVAP
D

7) Bir tatlı su algi olan Nitella bulunduğu ortama göre sitoplazmasında 1000 kat daha fazla potasyum bulundurur.

Bu durumu sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
C

8) Bir amipin bulunduğu ortam ile madde alış verişi şekilde gösterildiği gibidir.



Buna göre amipin gerçekleştirdiği olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?







CEVAP
B

9) Aşağıdaki grafikte bir bitki hücresinin bırakıldığı ortamın yoğunluğunun zamana bağlı değişimi gösterilmiştir.



Buna göre,

I. t1 zamanında hücre su kaybetmiştir.
II. t2zamanında hücre turgor durumuna geçmiştir.
III. t2 zamanında hücre ve ortam arasında madde alış verişi durmuştur.

verilenlerden hangileri söylenebilir?







CEVAP
A

10) Fagositoz olayı ile ilgili,
I. Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır.
II. ATP harcanarak gerçekleşir.
III. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?







CEVAP
D

11)
I. Hücre zarı yüzeyi azalır.
II. Bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde gerçekleşmez.
III. Tek yönlü gerçekleşir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri endositoz ve ekzositoz için ortaktır?







CEVAP
C

12) İzotonik ortamda bulunan bir bitki hücresi önce hipertonik sonra da hipotonik bir ortama bırakılıyor.

Buna göre hücrenin turgor basıncını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?







CEVAP
D