Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – İnorganik Besinler (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:İnorganik Besinler
TESTİN ADI:İnorganik Besinler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnorganik Besinler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Asitlerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

2) Canlılar için suyun önemine ilişkin;

I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma,
II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma,
III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

3) İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?CEVAP
C

4) Bazı özellikleri,

• Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir.
• Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır.
• Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur.

olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5) Aşağıda bir pH metre verilmiştir.Buna göre I, II ve III bölgelere ait örnekler hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
D

6) Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır.

Bu durum, asit ve bazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır?CEVAP
C

7)
a. NH3
b. C2H5OH
c. CO2
d. C6H12O6
e. H2O
Yukarıda verilen bileşikler organik ve inorganik yapıda olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?CEVAP
B

8) Mineral maddelerin özellikleriyle ilgili;

I. yapıcı-onarıcı olarak kullanılma,
II. düzenleyici olarak çalışma,
III. hücresel solunum tepkimeleriyle parçalanma

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

9) Organik bileşiklerle ilgili;
I. düzenleyici olma,
II. enerji verme,
III. yapıya katılma

özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de geçerlidir?CEVAP
D

10) Sağlıklı bir insanın kan pH değerinin değişimi ile ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir.İnsan kanının normal pH değerinin 7,4 olduğu düşünülürse,

I. t1 zaman diliminde,tepkimesinin gerçekleşmesiyle pH dengelenmiştir.
II. t2 zaman diliminde hücresel solunum sonucu açığa çıkan CO2 pH değerinin yükselmesini sağlamıştır.
III. t3 zaman diliminde kandaki H+ iyonu artışına bağlı olarak pH dengelenmiştir.

verilenlerden hangileri yanlış olur?CEVAP
B

11) İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi doğrudur?CEVAP
E

12) Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D