Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Karbonhidratlar (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Karbonhidratlar
TESTİN ADI:Karbonhidratlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Karbonhidratlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Karbonhidratlarla ilgili,
I. Genel formülleri Cn(H2O)n şeklindedir.
II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak görev yaparlar.
III. Monomerleri arasında glikozit bağları bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Nişasta ve glikojen molekülleri için;

I. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma,
II. bitkiler tarafından sentezlenme,
III. dehidrasyon sentezi ile oluşma

verilenlerden hangileri ortaktır?CEVAP
E

3) Bitki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisakkaritlerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hangisi doğru bir tanımlamadır?CEVAP
D

4) Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir;

(n)monosakkarit → Polisakkarit + (n − 1)H2O

Buna göre,
I. Polisakkarit üretimi bitki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkaritler fruktozdur
II. Polisakkarit üretimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozit bağı kurulur.
III. Üretilen polisakkarit eğer hayvansal ise hücre içinde yedek besin kaynağı olarak kullanılabilir

verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
D

5) Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili,
I. Suda çözünür.
II. Bitkilerin hücre duvarında bulunur.
III. Selüloz lifleri bağırsakta mukus salgısını artırır

ifadelerinde hangileri doğrudur?CEVAP
D

6) Aşağıda bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir.I, II, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
B

7) Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan karbonhidratlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?CEVAP
C

8) Üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştirBuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) Bazı özellikleri,
• Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir.
• Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bulunur.
• Suda çok az çözünür.
• İyotla boyandığında mavi renk oluşturur.

verildiği gibi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?CEVAP
E

10) Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

11) Aşağıda verilen deney tüpüne nişastayı sindiren amilaz enzimi konulmuş ve bir süre beklendikten sonra iyot çözeltisi damlatılmıştır.

Deneyin sonunda,
I. Çözelti mavi-mor renk almıştır.
II. Tüpte su miktarı azalmıştır.
III. Tüpte galaktoz miktarı artmıştır.

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? (İyot çözeltisi nişasta ile mavi-mor renk verir.)CEVAP
B

12) Monosakkaritlerle ilgili olarak,
I. Kanda bulunabilen tek karbonhidrat çeşitidir.
II. Sindirime uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir.
III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
A