Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Proteinler (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Proteinler
TESTİN ADI:Proteinler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Proteinler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dört farklı proteinin aminoasit dizilimleri aşağıda verildiği gibidir.Buna göre,
I. K ve L proteinlerinin farklı olması aminoasit çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.
II. L ve M proteinlerindeki farklılık aminoasit sayılarından kaynaklanmaktadır.
III. M ve N proteinlerinin farklı olması aminoasit dizilişlerinin farklı olmasından dolayıdır.
IV. M ve N proteinlerinin sentezlenmesi için şifre veren gen bölümleri farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
B

2) Bir hücrede polipeptit molekülü hidroliz edilirken,grafiklerindeki değişimlerden hangileri gözlenir?CEVAP
E

3) Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir.Buna göre,
I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır.
II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir.
III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur.

verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

4) Aşağıda verilen moleküllerden hangisi protein yapılı değildir?CEVAP
C

5)
• K = Karbonhidrat
• Y = Yağ
• P = Protein

olmak üzere verilen moleküller,
I. açlıkta kullanım önceliğine göre (ilk kullanılandan son kullanılana doğru)
II. yapıya katılma oranlarına göre (en çok katılandan en az katılana doğru)

özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?CEVAP
C

6)
I. Protein
II. Nişasta
III. Trigliserit

Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?CEVAP
A

7) İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amino asitler için,
I. Canlılar tarafından sentezlenemez.
II. Organik yapıdadır.
III. Dışarıdan hazır olarak alınır.

verilenlerden hangileri ortaktır?CEVAP
C

8) Protein çeşidi ve görevleri ile ilgili,
I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksidin taşınmasında görev alır.
II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar.
III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) Protein içeren bir besin tüketildiğinde;
I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sentezlenmesi,
II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asitlerine ayrılması,
III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması,
IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geçmesi,

olayları hangi sıra ile meydana gelir?CEVAP
C

10) Proteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

11) Proteinler;
I. yüksek sıcaklık veya aşırı asit-baz ortamlarda yapısının bozulması
II. DNA’nın genlerinde yer alan şifrelere göre sentezlenerek canlıya özgü olması
III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH’ın yükselmesi

özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm organik besin gruplarından ayrılır?CEVAP
B