Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Protista – Fungi – Bitki (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Protista – Fungi – Bitki
TESTİN ADI:Protista – Fungi – Bitki
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Protista – Fungi – Bitki Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Mantarların organik atıkları ayrıştırma, ilaç üretimi, besin kaynağı olma gibi faydalarının yanında bazı canlılarda hastalık yapma gibi olumsuz etkileri de vardır.

Buna göre mantarlar ile ilgili,

I. Ototrof organizmalardır.
II. Parazit ve çürükçül türleri vardır.
III. Madde döngüsüne görev alırlar.
IV. Bazı antibiyotiklerin üretiminde kullanılırlar.

yargılarından hangileri söylenebilir?CEVAP
D

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi protista aleminde yer alan canlılar için ortak bir özelliktir?CEVAP
E

3) Bitkiler aleminde yer alan tüm canlılar;
I. nişasta depolama,
II. besin sentezleme,
III. kök ve gövdeye sahip olma,
IV. selüloz çeper bulundurma

özelliklerden hangilerine sahiptir?CEVAP
B

4) Protista aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

5) Bitkilerin kökleriyle ilgili olarak;
I. bitkiyi toprağa bağlama,
II. inorganik besinlerden organik besin sentezleme,
III. su ve minerallerin bitkiye alınmasını sağlama,
IV. besin depo etme

özelliklerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

6) Aşağıda bitkiler aleminde incelenen canlılara ait bazı özellikler belirtilmiştir.

I. Damar bulundurmaz.
II. Meyve oluşumu gerçekleşmez.
III. Üreme organı çiçektir.
IV. Tamamının gövdesi odunsudur.
V. Yaprakları ibre şeklindedir.

Buna göre, kapalı tohumlu bitkiler belirtilen özelliklerin hangilerine sahiptir?CEVAP
A

7) Protista aleminde görülen;

I. saprofit,
II. parazit,
III. ototrof

beslenme çeşitlerinden hangileri mantarlar aleminde de görülür ?CEVAP
D

8) Protista alemi içerisinde yer alan canlılardan hangisi volvox, pandorina gibi kolonileri oluşturabilir?CEVAP
A

9) Nişasta depolayabilen çok hücreli bir canlı için,
I. Hücre çeperi selülozdur.
II. Karbondioksit özümlemesi yapabilir.
III. Tüm hücrelerinde kloroplast bulunur.

yargılarından hangileri söylenebilir?CEVAP
D

10) Mantarlar aleminde yer alan canlılar;

I. hücre duvarının varlığı,
II. heterotrof beslenme,
III. sporla üreme,
IV. monomerlerden polimer sentezi

belirtilen hangi özellikler bakımından bitkilere benzetilebilir?CEVAP
D

11) Mantarlar aleminde yer alan canlılar için aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır?CEVAP
A

12) Mantarların yapısında “hif” adı verilen ince iplikçikler bulunur. Hifler birleşerek “miselyum” yapılarını oluşturur. Miselyumlar mantarın toprağa tutunmasını sağlar. Miselyumdan enzimler salgılanarak polimer besinler parçalanır ve oluşan monomerler emilerek alınır.

Buna göre;
I. Mantarlar ekzositoz ve endositoz yapabilir.
II. Miselyum bitkilerdeki köklere benzer görevler üstlenir.
III. Mantarların hücre dışı sindirim sistemleri gelişmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D