Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Sınıflandırma Sistemleri (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Sınıflandırma Sistemleri
TESTİN ADI:Sınıflandırma Sistemleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sınıflandırma Sistemleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Canlıların sınıflandırılması ile ilgili,

I. Aynı takımda bulunan canlılar, aynı şubede yer alır.
II. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir.
III. Aynı takımda bulunan iki canlı, farklı cinslerde yer alamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin sahip oldukları ortak gen sayıları gösterilmektedir.Grafiğe bakılarak,
I. Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu birim IV’tür.
II. IV alem, I ise tür birimidir.
III. IV’te bulunan canlıların protein benzerliği diğerlerinden fazladır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
C

3) Bilimsel adları; Pinus brutia ve Pinus nigra olan iki canlı ile ilgili,

I. Aynı takım içinde yer alırlar.
II. Verimli döl oluşturabilirler.
III. Ortak enzimlere sahiptirler.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?CEVAP
D

4) Doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken canlıların;

I. orjinleri (kökenleri),
II. embriyolojik benzerlikleri,
III. analog organları,
IV. kromozom sayıları

özelliklerinden hangileri dikkate alınır?CEVAP
C

5) Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe;
I. canlı sayısı,
II. ortak gen sayısı,
III. canlı çeşitliliği,
IV. protein benzerliği

verilen özelliklerden hangileri artar?CEVAP
B

6) Aynı aile (familya) içerisinde birlikte bulunan iki canlı;
I. takım,
II. cins,
III. şube,
IV. tür

sistematik birimlerden hangilerinde birlikte bulunur?CEVAP
B

7)

Yukarıdaki ikili adlandırmaya göre,

I. a, cins adıdır.
II. b, tür adıdır.
III. İlk isimlerinin aynı olması iki canlının akraba olduğunu gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

8) İki canlının aynı türden olduğu yargısına seçeneklerden hangisine bakılarak kesin olarak ulaşılır?CEVAP
E

9)
I. Iris orientalis
II. Globularia orientalis
III. Iris germenica
IV. Pinus nigra

İkili adlandırmalar dikkate alındığında hangi iki canlının benzerliği daha fazladır?CEVAP
B

10)Aristo ve öğrencisi Theophratus, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır.

Aristo’nun yaptığı bu sınıflandırmaya göre,
I. Canlıların dış görünüşlerini dikkate almıştır.
II. Yapay (ampirik) bir sınıflandırmadır.
III. Köken benzerliklerini dikkate almamıştır.
IV. Canlıları yaşadığı ortama göre gruplandırmıştır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?CEVAP
E

11) Canlıların sınıflandırılmasında sistematik birimler dikkate alındığında,grafiklerden hangileri çizilebilir?CEVAP
E

12) Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da aynı olan organlara homolog organ denilir.

Buna göre;
I. yarasanın kanadı,
II. insanın kolu,
III. kedinin ön ayağı,
IV. sineğin kanadı

yapılarından hangileri homolog organa örnek olarak verilebilir?CEVAP
D