Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Sitoplazma ve Organeller – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Sitoplazma ve Organeller
TESTİN ADI:Sitoplazma ve Organeller – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sitoplazma ve Organeller – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Şekli verilen organel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

2) Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur?CEVAP
B

3) Kloroplast organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

4)
I. Olgun alyuvar hücresi
II. Yumurta hücresi
III. Sinir hücresi
IV. Yaprak hücresi

Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sentrozom organeli bulunmaz?CEVAP
E

5) Hücre iskeleti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

6) Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir.

I. Madde iletimi yapmak.
II. ATP üretmek.
III. Nişasta, protein, yağ depolamak.
IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek.

Buna göre görevi verilmeyen organel seçenektekilerden hangisidir?CEVAP
D

7) Genç bir yaprak hücresinin yaşlanması sürecinde,

I. Hücre çeperi kalınlaşır.
II. Merkezi koful oluşur.
III. Sitoplazma miktarı azalır.

verilenlerden hangileri gerçekleşebilir?CEVAP
E

8) Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden koful oluşmaz?CEVAP
C

9)
I. Kloroplast
II. Mitokondri
III. Endoplazmik retikulum

Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir?CEVAP
E

10)

Yukarıdaki X ve Y organelleri ile ilgili,

I. X, oksijenli solunum yaparak ATP sentezler.
II. Y’de fotosentez olayı gerçekleşir.
III. X ve Y tüm ökaryot hücrelerde bulunur.
IV. X ve Y’nin DNA, RNA ve ribozomları vardır.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede;

I. lizozom,
II. ribozom,
III. golgi cisimciği,
IV. endoplazmik retikulum,
V. mitokondri

verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez?CEVAP
A

12) Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?CEVAP
B