Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Sitoplazma ve Organeller (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Sitoplazma ve Organeller
TESTİN ADI:Sitoplazma ve Organeller
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sitoplazma ve Organeller Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda verilen organellerden hangisi hücre zarının üretiminde görev almaz?CEVAP
A

2) Kloroplast organeli ile ilgili olarak;
I. DNA ve RNA bulundurma,
II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme,
III. protein sentezleyebilme

verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir?CEVAP
D

3)
I. Kloroplast
II. Ribozom
III. Mitokondri
IV. Endoplazmik retikulum
V. Golgi cisimciği

Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur?CEVAP
C

4) Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ile ilgili;
I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek,
II. kas hücrelerinde Ca+ depolamak,
III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

5)

Yukarıda şematize edilen organelin harflendirilmiş kısımları ile ilgili;

I. P, zarsız bir organel olan ribozomdur.
II. R, solunum enzimlerini taşıyan kristadır.
III. S, hücrenin kalıtım materyalidir.
IV. T, matriks sıvısıdır.

verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
C

6) Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmez?CEVAP
C

7 )
I Kloroplast
II. Ribozom
III. Endoplazmik retikulum
IV. Koful
V. Mitokondri

Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır?CEVAP
B

8) Sentrozom organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

9) Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar?CEVAP
C

10) Sitoplazma ile ilgili olarak,
I. Yarı akışkan bir sıvıdır.
II. %90’ını su oluşturur.
III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.

verilenlerden hangileri söylenebilir?CEVAP
E

11) Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede,
I. Sitoplazma yoğunluğu azalır.
II. Hücrenin emme kuvveti artar.
III. Kullanılan ATP miktarı artar.

verilenlerden hangileri gerçekleşir?CEVAP
A

12)

Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili;
I. Nükleoprotein yapılıdır.
II. Protein sentezinde görevlidir.
III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E