Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Sitoplazma ve Organeller – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Sitoplazma ve Organeller
TESTİN ADI:Sitoplazma ve Organeller – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sitoplazma ve Organeller – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin depolanıp, paketlenmesi
II. Glikoprotein ve lipoprotein üretimi
III. Lizozomların oluşumu

Yukarıda verilen olayların tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Kontraktil koful ile ilgili,

I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur.
II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir.
III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

4) Kromoplastlarla ilgili,

I. Çiçeklerinin taç yapraklarında bol miktarda bulunur.
II. Turuncu renkli olanları ksantofil pigmenti taşır.
III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur.

verilenlerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C

5) Ribozom organeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

6) Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları numaralanmıştır.Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

7) Bitki hücrelerinde plastitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmiştir.Buna göre a, b ve c için,

I. a’da klorofil sentezi görülür.
II. Patatesin yeşermesi b olayına örnektir.
III. c’de karoten, ksantofil vb. birikimi olur.

verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
A

8) Aşağıda verilen organellerden hangisi tüm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz?CEVAP
D

9) Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlendiği anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrıştırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır.

Buna göre;
I. ribozom,
II. lizozom,
III. kloroplast,
IV. golgi aygıtı

verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anabolizma olarak nitelendirilebilir?CEVAP
E

10) Hücre çekirdeği ile ilgili,

I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir tane çekirdek bulunur.
II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur.
III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Aşağıda çekirdek zarı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

12) Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili,

I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır.
II. Çekirdekçikte ribozomların büyük ve küçük alt birimleri sentezlenir. c III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik materyale kromatin adı verilir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?CEVAP
D