Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Virüsler (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Virüsler
TESTİN ADI:Virüsler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Virüsler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hepatit B virüsü ve oluşturduğu hastalık ile ilgili,

I. Karaciğer kanserine ve siroza neden olur.
II. Yalnızca kan yoluyla bulaşır.
III. Antibiyotik ile tedavi edilir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?CEVAP
A

2) Tüm virüslerde,
I. deoksiribonükleik asit,
II. protein kılıf,
III. ribonükleik asit

yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?CEVAP
B

3) Virüslerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
D

4) Virüsler ile ilgili,

I. Zarlı ya da zarsız organelleri yoktur,
II. Enzim sistemleri gelişmemiştir,
III. Mutasyona uğrar

özelliklerinden hangileri bakterilerde de görülür?CEVAP
C

5) Bir bakteriyofajın çoğalmasıyla ilgili,

I. Kuyruk kısmında bulunan enzim ile bakteri çeperi eritilir.
II. Bakteriyofajlar bakterinin duvarına tutunur.
III. Virüs DNA’sı bakteri nükleotitlerini kullanarak eşlenir
IV. Virüs protein kılıfları bakteri ribozomlarında sentezlenir
V. Virüsler bakteri zarını parçalayarak dışarı çıkarlar.

olaylarından hangisi 3. sırada gerçekleşir?CEVAP
C

6) Her virüs ancak belirli konakçı türünde canlılığa ait özellikler gösterebilir. Virüs, konakçısını hücre zarındaki proteinler ile tanır. Bazı virüslerin konakçı sınırı genişken, bazıları yalnızca bir tür canlıya özgüdür.
Buna göre;

I. Virüs ile konağının zar proteinleri uyumlu olmalıdır.
II. Virüsler konağına özeldir, her hücrede çoğalamaz.
III. Konakçı, virüslerin içinde yaşadığı canlı organizmalardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)

Yukarıda gösterilen deney tüplerinin hangilerinde bakteriofajların çoğalması beklenir?CEVAP
C

8) Virüsler ile ilgili,

I. DNA veya RNA’ya sahiptirler.
II. Sitoplazma ve organelleri yoktur.
III. Metabolik enzimleri yoktur.
IV. Mutasyona uğrayabilirler.

özelliklerinden hangileri canlı (a) olduklarını, hangileri cansız (b) olduklarını gösterir?CEVAP
C

9) Virüsler;

I. beslenme
II. büyüme,
III. çoğalma

olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?CEVAP
C

10) Virüslerin neden olduğu hastalıklar ve çoğaldıkları konak hücrelerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11) Virüsler metabolik aktiviteleri için canlı hücreye ihtiyaç duyar.

Buna göre ,bir virüs çoğalması sırasında;
I. nükleotit,
II. amino asit,
III. kılıf proteini,
IV. ATP

moleküllerinden hangilerini konak hücrelerden doğrudan kullanarak karşılar?CEVAP
D

12) Antibiyotiklerin virüslere etkisi yoktur.
Bunun nedeni;
I. genetik materyallerinin tek çeşit olması,
II. enzim sistemlerinin olmaması,
III. sitoplazma ve organellerinin olmaması

virüslere ait yukarıdaki özelliklerden hangileri ile açıklanabilir?CEVAP
B