Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Yağlar – Proteinler (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Yağlar – Proteinler
TESTİN ADI:Yağlar – Proteinler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yağlar – Proteinler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depolama miktarı farklı olabilmektedir.

Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

2) Doymuş yağ asitleri ile ilgili,
I. Karbon atomları arasındaki bağların hepsi tektir.
II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır.
III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir.

ifadelerinden hangileri doğrudur ?CEVAP
D

3) Aşağıda nötral yağların oluşumu ile ilgili grafik verilmiştir.Grafik ve nötral yağ oluşumu dikkate alındığında,
I. K gliserolü, L ise yağ asitini ifade eder.
II. Oluşan nötral yağ sayısı kadar su üretilir.
III. Kullanılan L sayısı kadar ester bağı kurulur.

ifadelerinden hangileri doğru olur?CEVAP
E

4) Fosfolipitlerle ilgili verilen;
I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür.
II. Molekülün fosfatlı kısmı hidrofobiktir.
III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur.

ifadelerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

5) Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

6) Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram kadardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye neden olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir.

Buna göre,
I. Yağ tüketimi engellenmelidir.
II. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tüketimine ağırlık verilmelidir.
III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslenmede etkilidir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
C

7) Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

8) Organik;
I. kitin,
II. hemoglobin,
III. antikor

moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır?CEVAP
D

9) Doğadaki protein çeşitliliğinin sınırsız olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?CEVAP
E

10) Bir amino asitin yapısı aşağıda şematize edildiği gibidir.Amino asitin harflerle belirtilen bölümler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

11) İnsan hücreleri;
I. temel aminoasit sentezleme,
II. temel aminoasit içeren protein sentezleme,
III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme

verilenlerden hangilerini gerçekleştiremez?CEVAP
A

12) Proteinlerin etkinliği polipeptit zincirlerinin üç boyutlu özgün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir.

Proteinlerin özgün yapısı,
I. yüksek sıcaklık,
II. pH,
III. basınç

faktörlerinden hangileri nedeniyle bozulur?CEVAP
E