Kazanım Testleri

9. Sınıf Biyoloji – Yönetici Moleküller (2019-2020)

9. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Yönetici Moleküller
TESTİN ADI:Yönetici Moleküller
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yönetici Moleküller Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) DNA molekülü ile ilgili,
I. Kalıtsal bilgiyi depolar.
II. Hücre yönetimini sağlar.
III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Aşağıda yönetici moleküllerle ilgili tablo verilmiştir.X, Y, Z moleküllerinin özelliklerine ait tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

3) Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu;

I. adenin nükleotit
II. fosfat
III. beş karbonlu şeker

verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşılabilir?CEVAP
D

4) Aşağıda bir nükleik asitin şekli verilmiştir.Yukarıda şekli verilen nükleik asit çeşidi için;
I. ribonükleik asittir,
II. protein sentezinde görev yapar,
III. riboz şekeri bulundurur.

verilenlerden hangileri söylenebilir?CEVAP
E

5) DNA’nın bir bölümüne ait baz dizilişi aşağıdaki gibidir.Buna göre bu DNA molekülünün 1. zincirinin baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

6) Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde Pürin / Pirimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez?CEVAP
E

8) DNA’nın kendini eşlemesi sırasında;
I. ATP,
II. riboz şekeri,
III. enzim,
IV. adenin nükleotit

verilenlerden hangisinin azalması beklenmez?CEVAP
D

9) Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;
I. tek zincirindeki nükleotit sayısı,
II. toplam guanin sayısı,
III. hidrojen bağı sayısı

yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir?CEVAP
E

10) Aşağıda sitozin nükleotitin yapı taşları a, b, c şeklinde verilmiştir.Belirtilen kısımlarla ilgili,
I. RNA ve DNA’da a kısmı tamamen aynıdır.
II. c tüm nükleotitlerde değişmez.
III. Eğer b’de riboz var ise, RNA nükleotitidir.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili,

I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir.
II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir.
III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır.
IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır.

verilenlerden hangileri söylenebilir?CEVAP
A

12)DNA’nın hücredeki görevleriyle ilgili olarak,

I.Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar.
II. Sentezlenecek proteinle ilgili şifre verir.
III. Ribozoma bağlanarak aminoasitlerin peptitleşmesini sağlar.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D