Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Atmosfer, Hava Durumu ve İklim (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Atmosfer, Hava Durumu ve İklim
TESTİN ADI:Atmosfer, Hava Durumu ve İklim
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda atmosfer katmanları içerisindeki sıcaklık değişimi gösterilmiştir.Görsele bakıldığında;
I. Stratosfer katmanında sıcaklık belli bir yüksekliğe kadar değişmemektedir.
II. Mezosfer ile troposferdeki sıcaklık değişimi birbirine benzerdir.
III. Atmosfer içerisinde yükseldikçe sıcaklığın yükseldiği de söylenebilir.

verilenlerin hangileri söylenir?CEVAP
B

2) Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bilim dalı incelemektedir?CEVAP
E

3)
• Atmosferin en kalın katmanıdır.
• Yer çekiminin en az olduğu katmandır.

Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisidir?CEVAP
B

4) Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı troposfer katmanı içerisinde bulunmaktadır.

Bu durumun sonuçları arasında;
I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması,
II. troposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması,
III. troposferde alçaldıkça basıncın artması

verilenlerin hangileri gösterilir?CEVAP
A

5) Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir yerin iklim özelliğini tarif etmektedir?CEVAP
B

6)Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0,5 °C azalmaktadır.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir?CEVAP
D

7) Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özelliklerinin sonucu olarak gösterilemez?CEVAP
C

8) Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaretlenmiştir.İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden hangisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir?CEVAP
A

9) Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaz?CEVAP
D

10) Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangisi daha doğru bir tanımdır?CEVAP
C

11) Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir.

Buna göre Kuzey Yarım Küre’de Karasal İklim Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması iklimin genel karakteri ile uyuşmamaktadır?CEVAP
E

12) Atmosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasında;

I. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır.
II. Güneş’ten gelen zararlı ışınları filtreler.
III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar.

verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E