Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Basınç ve Rüzgârlar (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Basınç ve Rüzgârlar
TESTİN ADI:Basınç ve Rüzgârlar
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Basınç ve Rüzgârlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Atmosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuvvete atmosfer basıncı denilmektedir.

Atmosfer basıncı ile ilgili;

I. Eş basınca sahip noktaların birleştirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir.
II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir.
III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değildir.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

2)
I. Yer çekimi
II. Yükselti
III. Yoğunluk
IV. Sıcaklık

Yukarıda verilenlerden hangileri ile basınç arasında ters orantı vardır?CEVAP
D

3)Meltem rüzgârları gün içerisinde yön değiştirmektedirler.

Bu durum üzerinde;
I. kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri,
II. Dünya’nın yıllık hareketi,
III. günlük sıcaklık farkı

verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi alçak basınç merkezlerinin genel özelliklerinden biri değildir?CEVAP
B

5) Atmosfer basıncı üzerinde termik ve dinamik faktörler etkili olmaktadır.Buna göre haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yıllık ortalama sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak sürekli termik alçak basınç alanıdır?CEVAP
C

6) Aşağıda Güneydoğu Asya İklim Bölgesi’nin Temmuz Ayı Basınç Haritası verilmiştir.Bu haritaya bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

7) Aşağıdaki görselde bir dağ yamacı boyunca havanın alçalmasına bağlı olarak oluşan fön rüzgârları gösterilmiştir.Bu rüzgâr tipi ile ilgili olarak;
I. Ulaştığı yerde sıcaklık artışına neden olur.
II. Havanın nem taşıma kapasitesinin artmasına neden olur.
III. Etkili olduğu yerlerdeki tarım ürünlerinin olgunlaşmasına olumlu katkı sağlar.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Aşağıda A merkezine ait rüzgâr frekans gülü verilmiştir.A merkezinin topoğrafya haritası aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
E

9) Aşağıdaki görselde sürekli rüzgârların esiş yönleri gösterilmiştir?Bu rüzgârlardan hangisinin esiş yönü yanlıştır?CEVAP
A

10)

Şekilde verilen basınç merkezi için;
I. KYK’ de yüksek basınç alanı olduğuna,
II. merkezden çevreye hava hareketi olduğuna,
III. sıcaklığın düşük olduğuna,

hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?CEVAP
C

11) Rüzgârların esme hızı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir?CEVAP
C