Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Büyük İklim Tipleri (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Büyük İklim Tipleri
TESTİN ADI:Büyük İklim Tipleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Büyük İklim Tipleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı oldukça fazladır.
• Yıllık yağış miktarı 100 mm’nin altındadır.
• Bağıl nem oranı yıl boyunca düşüktür.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2)
I. Yağış rejimi düzenlidir.
II. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.
III. Etkili olduğu yerlerde doğal bitki örtüsü karışık ormanlardır.
Yukarıda verilenlerden hangileri ılıman okyanus ikliminin karakteristik özellikleri arasında gösterilir?CEVAP
D

3)

Yukarıdaki haritada dağılışı gösterilen iklim tipi hangisidir?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi soğuk kuşak iklimleri içerisinde yer alır?CEVAP
D

5) Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış dağılışı grafiği verilmiştirGrafiğe bakılarak bu merkezin bulunduğu yer ve çevresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

6) Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin oluşmasında etkili olmamıştır?CEVAP
D

7) Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağışın yıl içindeki dağlımı daha düzenlidir?CEVAP
E

8)

Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilen yer ile ilgili olarak;
I. Sıcak kuşakta yer alır.
II. Güney Yarım Küre’de yer alır.
III. Step iklimine göre daha nemli bir iklimdir.

bilgilerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

9) Aşağıda bazı iklim tipleri ile bu iklim tiplerinin etkili olduğu yerlerde gelişen doğal bitki örtüleri eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

10) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde kayaçların fiziksel ayrışma hızı yüksektir.Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangi ikisinde fiziksel ayrışma hızının daha yüksek olduğu söylenir?CEVAP
E

11) Çöl ikliminde günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olması üzerinde;

I. yıl boyunca yüksek basıncın etkili olması,
II. bağıl nemin yıl boyunca düşük olması,
III. denizel etkilerden uzak olması

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E

12)
• Toprak kış aylarında donmuş haldedir.
• Yaz aylarında toprak üzerinde bataklıklar oluşur.
• Yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir?CEVAP
A