Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
TESTİN ADI:Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir?CEVAP
A

2) Dönenceler 23° 27ʹ enlemlerinden geçmektedir. 23° 27ʹ Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer.

Buna göre Dönencelerin 30° 45ʹ enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?CEVAP
E

3) Gün ışınları yıl içerisinde dönencelere bir kez dönenceler arasına ise iki kez dik düşer.

Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisine yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşmez?CEVAP
A

4) Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket etmektedir.

Dünya’nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde olduğu düşünülürse;

I. mevsim sürelerinin eşit olması,
II. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması,
III. Dünya’nın yörüngede Güneş’e olan uzaklığının sabit kalması

verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?CEVAP
D

5)

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur?CEVAP
A

6) Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri verilmiştir.Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır.

Buna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir?CEVAP
A

7) Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder.

Bu durum üzerinde
I. Dünya’nın yıllık hareketi,
II. Dünya’nın günlük hareketi,
III. Eksen eğikliği,

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
D

8) 21 Haziran tarihi Kuzey Yarım Küre’de yaz gün dönümüdür. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de yıl içerisindeki en uzun gündüz süresi yaşanır.Buna göre harita üzerinde numaralanmış noktalardan 21 Haziran tarihinde en uzun ve en kısa gündüz süresi yaşanan yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

9)
• Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.
• Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır.

Yukarıda verilen durumların gerçekleştiği tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
B

10) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 paralel farkı vardır.

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucunda bu farkın azalması beklenir?CEVAP
C

11) Aşağıda verilen durumların hangisinin ortaya çıkmasında Dünya’nın yıllık hareketi etkili değildir?CEVAP
D

12) Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23° 27ʹ açı farkı vardır.

Aşağıda verilen durumlarda hangisi bu açı ile ilgili değildir?CEVAP
D