Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Doğa ve İnsan Etkileşimi (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğa ve İnsan Etkileşimi
TESTİN ADI:Doğa ve İnsan Etkileşimi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğa ve İnsan Etkileşimi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki coğrafi dağılışını konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez?CEVAP
E

3) Laterit topraklar sıcak ve nemli bir iklim olan Ekvatoral iklimin karakteristik toprağıdır.(I) Ekvatoral İklim Bölgesi içerisinde Kongo Havzası, Amazon Havzası ve Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yer alır.(II) Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü uzun boylu ağaçlardan oluşan gür ormanlardır. (III) Laterit topraklar gür bir bitki örtüsü altında gelişmesine rağmen humus miktarı bakımında fakirdir.(IV) Türkiye’de iklim özellikleri düşünüldüğünde laterit topraklara rastlamak mümkün değildir.(V)

Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilen cümlelerin hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden söz edilmiştir?.CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi hidroloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz?CEVAP
C

5)
İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır.

Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir?CEVAP
D

6) Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir?CEVAP
E

7) Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

8) İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. İşte bu noktada, insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmaktadır. Coğrafya bilimini, insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen, elde ettiği sonucu sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulguların, insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımı da sağlanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur.

Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

9) Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sonraki bir zamana denk gelmektedir?CEVAP
D

10)
I. Türkiye’de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır?
II. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır?

Yukarıdaki sorulara verilecek cevapların coğrafyanın hangi prensibi ile ilgili olduğu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

11)

Yukarıda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından;
I. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna
II. İnsanın doğaya uyum sağladığına
III. İnsanın doğayı değiştirdiğine

durumlardan hangilerine örnektir?CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konular arasında yer almaz?CEVAP
C