Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Dünya’nın Bölgeleri (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünya’nın Bölgeleri
TESTİN ADI:Dünya’nın Bölgeleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya’nın Bölgeleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda Dünya haritası üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.Bu yerler ile ilgili olarak verilenlerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

2) Aşağıda verilen bölge sınıflandırmalarından hangisinin sınırlarının diğerlerine göre daha kısa sürede değişmesi beklenir?CEVAP
D

3) Aşağıda verilenlerden hangisi fiziki özelliklerine göre oluşturulmuş bölgelerin sınırlarının değişmesine neden olmaz?CEVAP
E

4) Aşağıda Dünya haritası üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.Bu yerlerden hangisi yerleşmeye elverişli bölgelerin sınırları içinde yer alır?CEVAP
D

5) Yeryüzünde oluşturulan bölge türlerinden biri de işlevsel bölgelerdir.

Bu bölgelerin amaçları dikkate alındığında;
I. Eğitim,
II. güvenlik,
III. tarım,
IV. göçler

alanların hangileri işlevsel hizmet bölgesi içerisinde yer alır?CEVAP
A

6) Aşağıda verilen özelliklerden hangisine göre oluşturulmuş bölge sınıflandırmasında bölgeler arasında kesin bir sınır çizmek mümkün değildir?CEVAP
D

7) Aşağıda verilen bölge sınıflandırmalarından hangisi ekonomik özelliklerine göre belirlenmiş bölgeler arasında gösterilemez?CEVAP
C

8) Ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek amacıyla işlevsel bölgeler oluşturulur.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelere örnek gösterilebilir?CEVAP
C

9)

Yukarıda Dünya haritası üzerinde işaretlenen yer, aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin sınırları içinde yer almaz?CEVAP
A

10)
I. Kutup iklimi bölgesi
II. Delta ovası bölgesi
III. Tarımsal üretim bölgesi
IV. Enerji üretim bölgesi

Yukarıda verilen bölge sınıflandırmalarından hangi ikisinin sınırlarının benzerlik göstermesi beklenir?CEVAP
D

11) Aşağıda Dünya haritası üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.Bu yerlerden hangisi Tropikal Yağmur Ormanları Bölgesi sınırları içerisinde yer alır?CEVAP
B

12) Yer yüzünün doğal ve beşeri unsurlar bakımından benzerlik gösteren parçalarına bölge denir. Yeryüzünde farklı ölçüt ve amaçlarla çok çeşitli bölge türleri oluşturulabilmektedir.

Okyanus, deniz, göl, akarsu gibi su kaynaklarının dağılışı dikkate alınarak aşağıdaki bölge türlerinden hangisi oluşturulabilir?CEVAP
B