Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
TESTİN ADI:Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Sürekli rüzgârlar
II. Muson rüzgârları
III. Okyanus akıntıları
IV. Fön rüzgârları

Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki oluşumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden olur?CEVAP
B

2) Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlamaktadır.

Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dünya’nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez?CEVAP
E

3) Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzunlukları verilmiştir.Bu ağacın gün içerisinde gölge boyu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?CEVAP
D

4)
I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
II. Dünya’nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması
III. Kuzey Yarım Küre’de okyanus akıntılarının akış yönünün sağına doğru sapması
IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz süresinin değişiklik göstermesi

Dünya’nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangilerinin oluşmasında etkili değildir?CEVAP
D

5) Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkezde aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gösterilmiştir.Buna göre bu merkezlerden hangisi daha doğuda yer alır?CEVAP
A

6) Dünya’nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam tersi yönde olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?CEVAP
D

7) Kayaçların fiziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır.

Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde;
I. Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi,
II. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin değişmemesi
III. Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması

verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir?CEVAP
A

8)

Yukarıda koordinat sistemi üzerinde verilen noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu üzerinde Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etkili olmamıştır?CEVAP
B

10) Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerinde herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir.

Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada;
I. sıcaklık,
II. gölge boyu,
III. gece ve gündüz süresi

verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bahsedilen duruma örnek oluşturur?CEVAP
C

11) Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutuplara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya’nın eksen hareketine bağlı olarak 30o enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30o enlemleri çevresinde dinamik yüksek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur.

Buna göre;
I. Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir.
II. Dünya’nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır.
III. Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır.

verilenlerden hangileri söylenir?CEVAP
B

12) Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş’in aynı andaki konumu verilmiştir.I. K’da öğle vakti yaşandığına,
II. L’nin K’ya göre daha batıda yer aldığına,
III. L’de yerel saatin daha ileri olduğuna,
IV. K’nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına,

K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?CEVAP
A