Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Dünyanın Şekli ve Sonuçları (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünyanın Şekli ve Sonuçları
TESTİN ADI:Dünyanın Şekli ve Sonuçları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünyanın Şekli ve Sonuçları Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir.

Dünya’nın bu şekle sahip olmasının sonuçları arasında;
I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması,
II. Ekvator’da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gidildikçe artması,
III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında kalan noktalara dik açıyla düşmesi

verilenlerin hangileri gösterilir?CEVAP
C

2) Yerküre geoit şekilde değil de küre şeklinde oluşmuş olsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi?CEVAP
C

3) Aşağıda, 23 Eylül tarihinde öğlen vakti iki farklı noktada yatık düzleme yerleştirilmiş eşit boyuttaki cisimlere ait gölge boyu uzunlukları verilmiştir.Buna göre, bu noktalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

4) Paraleller arasındaki mesafe her yerde 111 km iken, meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır. Kutup noktalarında meridyenler arasındaki mesafe sıfırlanır.Buna göre yukarıda numaralandırılmış bölgelerin izdüşüm alanlarının büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
A

5) Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır.

Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerden hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki meridyen arası uzaklık daha kısadır?CEVAP
A

6) Paralellerin boyu Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kısalmaktadır

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir?CEVAP
D

7) Bir dağ yamacında karların erimeden yerde kalmaya başladığı sınıra kalıcı kar alt sınırı denilmektedir. Bu sınır enlem derecesine göre farklılık göstermektedir.Buna göre yukarıda kalıcı kar sınırı gösterilen dağlar ile ilgili olarak,
I. B dağının bulunduğu yerin sıcaklık ortalaması diğerlerine göre daha düşüktür.
II. A, B ve C dağlarının üçü de aynı Yarım Kürede yer almaktadır.
III. A dağı Kuzey Yarım Kürede ise C dağı Güney Yarım Kürededir.
ifadelerden hangileri söylenemez?CEVAP
B

8) Dünya kutup noktalarından basık Ekvator’dan şişkin kendine özgü bir şekle sahiptir.

Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir?CEVAP
D

9) Bir gözlemci güneşin doğuş ve batış anını gözlemlemek istemektedir.Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine giderse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur?CEVAP
A

10)

Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuzluluk oranlarının az olandan çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
A

11) Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D