Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Harita Bilgisi – I (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Harita Bilgisi
TESTİN ADI:Harita Bilgisi – I
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Harita Bilgisi – I Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda Afrika Kıtası Siyasi Haritası verilmiştir.Bu haritadan Afrika’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgili bilgi elde edilir?CEVAP
E

2) Bir ülkenin farklı ölçeklerle çizilmiş olan iki farklı haritasında;
I. harita alanı,
II. gerçek alan,
III. koordinatları,
IV. ayrıntıyı gösterme gücü

özelliklerinden hangileri aynıdır?CEVAP
B

3)

Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek olarak değeri 1/500000 olduğu düşünülürse E harfinin bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
D

4) Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kâğıtlara siyasi haritaları çizilecektir.

Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur?CEVAP
E

5)

Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçumu mesafe yaklaşık kaç kilometredir?CEVAP
C

6) Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir haritada yeşil renk ve tonlarının geniş yer kapladığı görülürse haritası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?CEVAP
E

7) 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gösterilmiştir.

Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

8) Aşağıda Avrupa Kıtası Fiziki Haritası verilmiştir.Bu haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

9) Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanamaz.

Bu durum krokilerde,
I. Ölçek
II. Kuşbakışı görünüm
III. Düzlem üzerine aktarma

özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kaynaklanır?CEVAP
A

10)

Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? (Her aralık değeri 1 cm dir)CEVAP
C

11) Konularına göre haritalar, fiziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilmektedir?CEVAP
E

12) Dünya’nın şeklinden dolayı haritalar gerçeğine uygun olarak çizilemez. Bu nedenle, gerçeğine yakın haritalar çizebilmek amacıyla projeksiyon teknikleri kullanılır.Dünya haritasında, numaralandırılarak verilen alanlarda hangi projeksiyon yöntemi kullanılırsa hata payı daha az olur?CEVAP
A