Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Harita Bilgisi – II (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Harita Bilgisi
TESTİN ADI:Harita Bilgisi – II
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Harita Bilgisi – II Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki mekânsal veriler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinde bir harita hazırlanacaktır.

I. Ülke sınırları
II. Volkan konileri
III. Milli parklar

Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
B

2) Bir haritada enlem ve boylam dereceleri verilmiş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangisi hakkında çıkarımda bulunulabilir?CEVAP
A

3) Yeryüzündeki fiziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgilerden yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla donanım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir.

Bu sistemin aşamaları arasında;
I. veri girişi,
II. veri toplama ve saklama,
III. veri idaresi ve analizi

hangileri yer alır?CEVAP
E

4) Aşağıda, haritalarda yeryüzü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir.

I. Eğimin az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur.
II. Bu yöntem yer şekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar.
III. Bu yöntemde yer şekillerine 45o açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk tonlarıyla gösterilir.

Bu açıklamaların hangi yöntem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
D

5)
I. Akarsular
II. Karayolları
III. Orman bölgeleri

Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir?CEVAP
C

6) Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında doğrudan bilgi verir?CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez?CEVAP
B

8) Haritayı krokiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9)Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özellikler verilmiştir.

• Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür.
• Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır.
• Haritada hata oranı daha azdır.
• Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır.
• Haritanın kapladığı alan daha fazladır.

Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir?CEVAP
C

10) Bir haritanın ölçeğinin değişmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinde değişme olmaz?CEVAP
E

11) Aşağıda Dünya Siyasi ve Marmara Denizi çevresinin haritası verilmiştir.Bu haritalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

12)
• 1513’te Dünya haritası çizmiştir.
• Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır.
• Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir?CEVAP
A