Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
TESTİN ADI:İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ilıman iklim koşullarının görüldüğü yerlerde insanların doğal çevreden daha fazla yararlandığını söyleyebiliriz.
Bu bilgiye bakılarak;haritada işaretlenen yerlerin hangisinde insanların doğal kaynaklardan daha fazla yararlandığı söylenirCEVAP
B

2) Bazı ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesi tamamen uygun çevre koşullarının bulunmasına bağlıdır.

Bu duruma örnek olarak aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi verilebilir?CEVAP
C

3) İnsanların doğal çevrede yaptığı tahribatların en aza indirilmesinde;
I. Eğitim seviyesinin yükselmesi,
II. Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
III. Doğal kaynak kullanımına yönelik planlamaların yapılması

verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?CEVAP
E

4) Güneydoğu Anadolu Projesi: Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini kapsayan geniş kapsamlı bir projedir.

Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?CEVAP
A

5) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde atmosfere karışan yabancı gazlar dolayısıyla hava kirliliği görülmektedir.

Buna göre;haritada verilen yerlerin hangisinde bu kirliliğin daha fazla olması beklenir?CEVAP
C

6) Doğal çevre ve insan faaliyetleri ile ilgili olarak,

I. Doğal çevre koşulları her yerde aynı özellikleri göstermektedir.
II. Doğal çevre koşulları insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemektedir.
III. Sanayi Devrimi’nin yaşanması insanın doğal çevre üzerindeki etkisini artırmıştır.

verilenlerden hangileri söylenir?CEVAP
D

7) Sanayi üretiminin artış göstermesi sonucunda;

I. hammadde üretimi,
II. enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç,
III. hava, toprak ve su kaynaklarına karışan atık maddeler

verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir?CEVAP
E

8) Ozon tabakasının seyrelmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
D

9) İnsanların ekonomik faaliyetleri doğal çevrenin sunduğu imkânlar doğrultusunda olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?CEVAP
B

10) İnsanların doğal çevreden yararlanma alanları arasında;
I. gıda temini,
II. barınma,
III. dinlenme
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

11) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha geniş alanda ve daha uzun sürede etkili olmaktadır?CEVAP
D