Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – İzohipsler (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:İzohipsler
TESTİN ADI:İzohipsler
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İzohipsler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

2) Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler arası mesafe, Y bölgesine göre daha azdır.

Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre;
I. akarsuların akış hızı,
II. akarsuların derine aşındırması,
III. gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark

verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir?CEVAP
E

3)

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur?CEVAP
C

4) Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir.Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi hidroelektrik santral kurulması için daha uygundur?CEVAP
B

5) Aşağıda dört ayrı bölgeye ait izohips haritaları verilmiştir.Buna göre vadi ve sırt oluşumunun görüldüğü yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

6) Aşağıda sert karasal iklim bölgesine ait bir yerin topoğrafya haritası verilmiştir.Bu haritaya bakıldığında verilen noktaların hangisinde çığ oluşma ihtimali diğerlerine göre daha fazladır?CEVAP
E

7) Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir.Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak;
I. haritaların ölçeklerinin farklı olması,
II. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları,
III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları

verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
A

8) Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir.haritadaki noktalardan hangileri aynı yükseltiye sahiptir?CEVAP
D

9)

Verilen izohips haritasında X-Y doğrultusundan çıkarılacak olan profil aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

10)
I. Yükseltisi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler.
II. Aynı izohips üzerinde bulunan tüm noktaların yükseltisi aynıdır.
III. Tüm göllerin yükseltisi 0 m dir.

Yukarıda izohipslerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?CEVAP
B