Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Koordinat Sistemi – Mutlak ve Göreceli Konum (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Koordinat Sistemi – Mutlak ve Göreceli Konum
TESTİN ADI:Koordinat Sistemi – Mutlak ve Göreceli Konum
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Koordinat Sistemi – Mutlak ve Göreceli Konum Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır.Buna göre numaralanmış teknolojik gelişmelerden hangilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır?CEVAP
E

2. ve 3. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız.
2) 35° Doğu meridyeni ile 22° Kuzey paralelinin kesiştiği M noktasından hareket eden bir uçak M noktasının güneybatısında bulunan N noktasına hareket etmiştir.

Buna göre M ve N noktaları harita üzerinde numaralanmış aralıkların hangisinde yer alır?CEVAP
B

3) Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.

Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye’nin batısında yer almaktadır?CEVAP
B

4) Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde K, L, M, N ve P noktaları gösterilmiştir.Bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

5) Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir,
• Başlangıç meridyeninin batısındadır.
• Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralelden uzundur.

Buna göre E merkezi aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangisi içerisinde yer almaktadır?CEVAP
C

6) Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir.Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

7)

Koordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y noktaları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri arasında yer almaz?CEVAP
E

9) 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde kuzey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralellerden hangisine ulaşılır?CEVAP
C

10) Meridyenler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

11) Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi üzerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

12) Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin’e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara’dan sabah saat 05.45’ te yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür.

Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin’e ulaşmıştır?CEVAP
B