Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Nem ve Yağış (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Nem ve Yağış
TESTİN ADI:Nem ve Yağış
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Nem ve Yağış Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ekvator çevresinde mutlak nem miktarının yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durum üzerinde;
I. buharlaşma miktarının fazla olması,
II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması,
III. kar yağışlarının görülmemesi

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
C

2) Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi olayına buharlaşma adı verilir.

Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

3) Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işaretlenmiştir.Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde buharlaşma miktarının daha fazla olması beklenir?CEVAP
C

4) Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yüzünde ve 0 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır?CEVAP
E

5) Aşağıdaki tabloda maksimum nem miktarı aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir.Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
A

6) Aşağıda oluşumlarına göre yağış türlerine ait bazı özellikler verilmiştir.

I. Isınan havanın yükselmesi sonucunda oluşmaktadır.
II. Dağların kıyı çizgisine paralel şekilde uzandığı yerlerde oluşmaktadır.
III. Sıcaklık bakımından farklı iki hava kütlesinin karşılaşma alanlarında oluşmaktadır.

Bu bilgilerin yağış türleri ile doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) Bağıl nemi % 80 olan bir hava kütlesinde su buharı basıncı (mutlak nem) 20 gr/m3 olarak ölçülmüştür.

Buna göre bu hava kütlesinin doymuş su buharı basıncı (maksimum nem) kaç gr/m3’dür?CEVAP
C

8) Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde yağış özellikleri farklı olan beş yer işaretlenmiştir.Bu yerlerin hangisinin yağış rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?CEVAP
B

9) Hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucunda su molekülleri küçük buz taneleri şeklinde yoğunlaşarak yeryüzüne düşmektedir.

Bu yağış türünün ismi nedir?CEVAP
D

10)

Dünya haritası üzerinde işaretlenen yerlerin hangileri Dünya’nın en yağışlı yerleri arasındadır?CEVAP
D

11)

Yukarıda gösterilen hava kütlelerinden hangilerinin yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir?CEVAP
D

12) Bir hava kütlesinin belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en yüksek nem miktarına maksimum nem denir. Maksimum nem hava kütlesinin sıcaklığı ile doğru orantılıdır.

Basınç değerleri aynı olan ve sıcaklık değerleri aşağıda verilen beş farklı hava kütlesinden hangisinin maksimum nem değeri diğerlerinden daha fazladır?CEVAP
E